Branża rolna

Gospodarstwo rolne z kilkoma działami

„Nasze wyroby masarskie są tradycyjne, charakteryzują się wysoką jakością, a ich wytwarzanie oparte jest o stare receptury, czego dowodem są nagrody i wyróżnienia, jakie ciągle zdobywamy” wyjaśnia Adam Bojarski, prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zagrodzie.

 
Adam Bojarski, prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zagrodzie

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zagrodzie powstała w 1957 roku, dysponując małą powierzchnią pola i niewielką hodowlą zwierząt. Z upływem lat spółdzielnia znacznie powiększyła swój areał i poszerzyła swoją ofertę. Na przełomie lat osiemdziesiątych nastąpił jej dynamiczny rozwój.

 

 

 

Dziś RSP w Zagrodzie jest gospodarstwem rolniczym i składa się z kilku działów: produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, mieszalni pasz, masarni oraz sklepów. Zajmujemy się produkcją zbóż, rzepaku, kukurydzy, a także trzody chlewnej, bydła opasowego. Gotowe wyroby masarskie sprzedajemy we własnych sklepach. Obecnie sklepy znajdują się na terenie powiatów krasnostawskiego i chełmskiego. Znaczna część dochodów pochodzi jednak z powiatu krasnostawskiego, ponieważ w samym Krasnymstawie posiadamy 4 sklepy, 3 znajdują się w Zagrodzie i 2 w Siennicy Różanej. W Chełmie znajduje się jeden punkt sprzedaży i kilku odbiorców zewnętrznych. Nasze wyroby masarskie są tradycyjne, charakteryzują się wysoką jakością, a ich wytwarzanie oparte jest o stare receptury, czego dowodem są nagrody i wyróżnienia, jakie ciągle zdobywamy. W 2007 roku otrzymaliśmy
nagrodę Polskiego Producenta Żywności.
Cele przedsiębiorstwa na najbliższe lata to rozwój sprzedaży poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnej w masarni, modernizacja parku maszynowego w dziale produkcji roślinnej, modernizacja hodowli oraz obiektów.


Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zagrodzie została wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu 2011 i w Konkursie Efektywna Firma 2011.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *