Informacje

RCC NOVA Sp. z o.o. Gepardem Biznesu 2012

ImageKolejnym Gepardem Biznesu 2012 została  RCC NOVA Sp. z o.o. w Krakowie, której wartość rynkowa w latach 2009-2012 wzrosła o 745%.

 

 

Wyniki finansowe RCC NOVA Sp. z o.o.

w Krakowie

  2008 2011
Przychody  (w tys. zł)  1059 4077
Zysk netto (w tys. zł)  38 441
Kapitał własny (w tys. zł)  190 599
Wartość księgowa (w tys. zł)  228 1040
     
Wskaźniki giełdowe    
C/Z  marzec 2009 10,51  
C/Wk  marzec 2009 1,02  
C/Z marzec  2012 9,23  
C/Wk marzec  2012 1,22  
     
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według C/Z 399  
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według C/Wk 233  
Suma wartości rynkowej w marcu 2009 z 2 wskaźników (w tys. zł)  632  
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 316  
     
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Z 4070  
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Wk 1269  
Suma wartości rynkowej w marcu 2012 z 2 wskaźników (w tys. zł)  5339  
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według średnia  2670  
     
Dynamika wartości rynkowej od marca 2009 r. do marca 2012 r. (w proc.)  745  
     

 

źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie informacji, podanych przez  RCC NOVA Sp. z o.o. w Krakowie.
    

 

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

 
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
 
C/Z w marcu 2009 r.:  10,51.
C/WK w marcu 2009 r.:  1,02. 

C/Z w marcu 2010 r.:  20,79.
C/WK w marcu 2010 r.:  1,55.   

C/Z w marcu 2011 r.:  15,86.
C/WK w marcu 2011 r.:  1,61.   

C/Z w marcu 2012 r.:   9,23
C/WK w marcu 2012 r.:  1,22   

 źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

 
W VII edycji Konkursu Gepardy Biznesu liczymy dynamikę wartości rynkowej firmy w okresie od marca 2009 do marca 2012. Firmy, których wartość rynkowa wzrosła o minimum 10 proc. uznajemy za Gepardy Biznesu 2012. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *