2Śląskie

Wyniki finansowe pokazują siłę spółki

"Sukces w naszym wydaniu jest związany z nieustannym patrzeniem w przyszłość. Od wielu lat staramy się rozwijać oraz dywersyfikować naszą działalność", mówi Tomasz Duda, Manager PATENTUS S.A. w Pszczynie.

 
Tomasz Duda, Manager PATENTUS S.A. w Pszczynie
Sukces w naszym wydaniu jest związany z nieustannym patrzeniem w przyszłość. Od wielu lat staramy się rozwijać oraz dywersyfikować naszą działalność.
 
 
 
GK Patentus w ostatnich dwóch latach znacząco zwiększyła poziom inwestycji. Pomogło jej w tym pozyskanie wsparcia na projekty realizowane w ramach pomocowych programów unijnych. Od 2011 roku finalizowane są innowacyjne projekty inwestycyjne i badawcze o wartości  59 mln zł zł, które mają duży wpływ na konkurencyjność, obniżkę kosztów, dywersyfikacje produkcji i wykonywanych usług. Są one dofinansowane kwotą 25 mln  zł co pozwala w znaczący sposób przyspieszyć procesy inwestycyjne w firmie i czego skutkiem jest budowa nowoczesnych i innowacyjnych produktów poszerzających w znaczny sposób możliwości produkcyjne.
 
Skupiamy się na rozwoju nowego działu w firmie, który związany jest z produkcją zespołów napędowych w tym przekładni zębatych oraz kół zębatych. Rozwojowi możliwości produkcyjnych towarzyszą wzmożone działania pro eksportowe, których efektem będzie znaczny wzrost wartości przedsiębiorstwa. Ponadto spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Patentus stanowią wartość dodaną do wyników Grupy.
 
Potwierdzeniem sukcesu naszych starań zmierzających ku ciągłemu rozwojowi firmy są wyniki finansowe osiągane przez spółkę. Od wielu lat poprawia się sprzedaż jak i wynik finansowy na każdym poziomie, co pokazuje siłę spółki pomimo trudnych czasów dla krajowego górnictwa.
 
 
PATENTUS S.A. w Pszczynie  została wyróżniona w VII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2012 i  V edycji Konkursu Efektywna Firma 2012.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *