1Mazowieckie

CCR Polska pomaga wprowadzać produkty na rynek

Dysponując kadrą wysoko wykwalifikowanych specjalistów od 23 lat aktywnie wspieramy swoją wiedzą i doświadczeniem przedsiębiorców wprowadzających produkty do obrotu. Grupa jest obecna w ponad 50 krajach na 4 kontynentach. W Polsce CCR działa od 2006 r. i obecnie obsługuje około 3000 firm”, wyjaśnia Zbigniew Milkiewicz, Prezesa Zarządu CCR Polska Sp. z o.o. w Warszawie.

 

Zbigniew Milkiewicz, Prezesa Zarządu CCR Polska Sp. z o.o. w Warszawie:

Przedsiębiorcy w codziennej działalności napotykają wiele przepisów prawnych, często niezrozumiałych, budzących wątpliwości, których interpretacja stanowi duże wyzwanie. Oferta CCR odpowiada na potrzeby wprowadzających w zakresie identyfikacji, interpretacji oraz realizacji ustawowych obowiązków. CCR zapewnia wprowadzającym zgodność prowadzonej działalności z aktualnymi wymogami prawnymi.

 
 
 
Według dotychczasowych obserwacji, problemy przedsiębiorców wynikają najczęściej z braku dogłębnej analizy uwarunkowań prawnych przed rozpoczęciem działalności. Przekłada się to na brak znajomości podstawowych obowiązków oraz wzrost zagrożeń. CCR podejmuje wiele inicjatyw podnoszących świadomość wprowadzających. Przykładem takich działań jest portal zanimwprowadzisz.pl, który pod marką REACT gromadzi w jednym miejscu wiedzę dotyczącą obowiązków wprowadzającego i udostępnia ją szerokiemu gronu przedsiębiorców. Wychodzimy tu dużo poza tematykę stricte ochrony środowiska. Świadomość uwarunkowań prawnych pozwala przedsiębiorcy precyzyjnie określić zakres ustawowych zadań oraz przyjąć optymalny scenariusz ich realizacji, który przekłada się na wzrost bezpieczeństwa firmy, w tym również optymalizację ponoszonych kosztów oraz eliminację ryzyka ewentualnych sankcji. Oferowanie rozwiązań kompleksowych, ograniczających zaangażowanie przedsiębiorcy, przy jednoczesnym poczuciu bezpieczeństwa poprzez spełnienie wszystkich wymogów prawnych to fundament naszego sukcesu.

CCR należy do międzynarodowego holdingu Reverse Logistics Group z siedzibą w Monachium, notowanego na niemieckiej giełdzie. Dysponując kadrą wysoko wykwalifikowanych specjalistów od 23 lat aktywnie wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem przedsiębiorców wprowadzających produkty do obrotu (tzw. wprowadzających). Grupa jest obecna w ponad 50 krajach na 4 kontynentach. W Polsce CCR działa od 2006 r. i obecnie obsługuje około 3000 firm.


CCR Polska Sp. z o.o. w Warszawie  została wyróżniona  w VIII edycji ogólnopolskiego  Konkursu Gepard Biznesu 2013, w VI edycji ogólnopolskiego  Konkursu Efektywna Firma 2013 oraz w I edycji ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Mocna  Firma Godna Zaufania 2013.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *