Łódzkie

Staramy się wspierać rozwój naszego rynku pracy

Wspieramy przedsiębiorców tak, by wybierali Tomaszów Mazowiecki jako miejsce do prowadzenia swojej działalności oraz pomagamy budować kwalifikacje przyszłych pracowników sektora prywatnego w taki sposób, by uczestniczący w programach tomaszowianie stawali się bardziej atrakcyjni dla swoich przyszłych pracodawców”, wyjaśnia Rafał Zagozdon, Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego.

Rafał Zagozdon, Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego:

Tomaszów Mazowiecki nie jest, niestety, oderwany od ogólnopolskich trendów gospodarczych. Sytuacja w naszym mieście: w kwestiach demograficznych, ekonomicznych, w kwestiach rynku pracy – czy tego chcemy czy nie – za tymi trendami podąża. Ponieważ ostatnio dominują trendy negatywne, tym bardziej cieszy wysoka liczba dynamicznych i efektywnych firm przypadająca na jednego mieszkańca Tomaszowa Mazowieckiego zdiagnozowana w państwa rankingu.

 
 
 
 
Staramy się wszelkie negatywne trendy niwelować na miarę naszych możliwości, a przede wszystkim wspierać rozwój naszego rynku pracy. Ten rozwój może odbywać się przede wszystkim przez bardzo szeroko rozumiane wsparcie lokalnych przedsiębiorców. To wsparcie zaczyna się jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej. Prowadzimy i wspieramy akcje informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków na działalność, następnie pomagamy ją rejestrować. Ponadto stworzyliśmy przyjazną atmosferę współpracy i obsługi przedsiębiorcy, co potwierdzają opinie samych przedsiębiorców i certyfikaty. Wciąż skupujemy i zbroimy tereny, a więc tworzymy miejsca do rozwoju przemysłu – chociażby takie jak nasza Specjalna Strefa Ekonomiczna. Wreszcie, co najbardziej wymierne, stosujemy umorzenia podatku dla podmiotów gospodarczych zatrudniających tomaszowian oraz w związku z rozwojem tomaszowskich firm. Te ulgi nie mają charakteru powszechnego, ponieważ jako podstawowe wsparcie lokalnej przedsiębiorczości wybraliśmy utrzymywanie tych podatków, które zależą od samorządu miejskiego, na możliwie niskim poziomie. Zgodnie z tym założeniem podatki od nieruchomości w Tomaszowie Mazowieckim są niższe niż w większości podobnych miast naszego regionu oraz około 30 proc.  niższe niż poziom wskazywany przez Ministra Finansów jako dopuszczalny. Jest to więc stała, masowa i ogólnodostępna, 30-procentowa bonifikata dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie naszego miasta.
Staramy się także współpracować w podnoszeniu kwalifikacji osób, które trafią na rynek pracy lub już teraz poszukują źródeł zarobkowania. Pomimo niedostatków finansowych, jakie dotykają polskie samorządy, stale podnosimy jakość kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz utrzymujemy i rozwijamy współpracę z uczelniami wyższymi, przede wszystkim z Uniwersytetem Łódzkim. Angażujemy środki w rozwój sektora pozarządowego i w działania na rzecz młodzieży. Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy, organizujemy staże, prace interwencyjne, społecznie użyteczne i roboty publiczne, szkolenia i wiele innych form wsparcia.
Podsumowując – wspieramy przedsiębiorców tak, by wybierali Tomaszów Mazowiecki jako miejsce do prowadzenia swojej działalności oraz pomagamy budować kwalifikacje przyszłych pracowników sektora prywatnego w taki sposób, by uczestniczący w programach tomaszowianie stawali się bardziej atrakcyjni dla swoich przyszłych pracodawców.

Tomaszów Mazowiecki został wyróżniony w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *