Pomorskie

Władze Starogardu Gdańskiego stawiają na zrównoważony rozwój

Starogard Gdański jest ważnym ośrodkiem miejskim i przemysłowym na Pomorzu. Liczy obecnie 47 tys. mieszkańców. Ponad 63 proc. z nich to ludzie w wieku produkcyjnym, co sprawia, że miasto obok sporego potencjału gospodarczego dysponuje także dużym potencjałem ludzkim, mówi Edmund Stachowicz, prezydent Starogardu Gdańskiego.

 
Edmund Stachowicz, prezydent Starogardu Gdańskiego:
Starogard Gdański jest ważnym ośrodkiem miejskim i przemysłowym na Pomorzu, stolicą Kociewia – charakterystycznego pod względem gwarowym i etnograficznym regionu nadwiślańsko – pomorskiego. Miasto zajmuje obszar 25 kmkw. i liczy obecnie 47 tys. mieszkańców. Ponad 63 proc. z nich to ludzie w wieku produkcyjnym, co sprawia, że miasto obok sporego potencjału gospodarczego dysponuje także dużym potencjałem ludzkim.
 
 
Władze Miasta stawiają na zrównoważony rozwój. W 2010 roku Gmina Miejska Starogard Gdański pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na zakup 11 niskopodłogowych autobusów spełniających restrykcyjne normy emisji spalin oraz na termomodernizację miejskich przedszkoli publicznych. W tym samym roku rozpoczęto budowę nowego połączenia drogowego łączącego tereny przemysłowe miasta z drogą krajową 22. Inwestycja zakończyła się w 2011 roku. W 2014 roku zakończy się modernizacja ul. Jabłowskiej biegnącej bezpośrednio przez tereny przemysłowe miasta, która łączy się z drogą wojewódzką nr 222. Nie zapomniano także o sporcie i rekreacji mieszkańców. W 2011 roku zakończono III Etap Przebudowy Ośrodka Sportu i Rekreacji dofinansowanego z Unii Europejskiej. OSIR w Starogardzie Gdańskim obecnie umożliwia aktywne spędzanie wolnego czasu na najwyższym europejskim poziomie.

Na terenie Starogardu Gdańskiego swoje zakłady przemysłowe mają m.in. firmy znane w Polsce i na świecie takie jak Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Innowacyjno – Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm, Destylarnia Sobieski S.A. oraz Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o. o.

Nowi przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem w Starogardzie Gdańskim mogą liczyć na preferencje i wsparcie gminy na mocy Uchwały nr X/75/2007 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 23 maja  2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od nieruchomości mogą skorzystać z zwolnień podatkowych od: gruntów, budynków i budowli lub ich części, przeznaczonych i wykorzystywanych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej przez przedsiębiorców podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie miasta Starogard Gdański; nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części, przeznaczonych  i wykorzystywanych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej; nowo nabytych budynków, budowli lub ich części, przeznaczonych
i wykorzystywanych do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej; gruntów,  budynków, budowli lub ich części –
w przypadku rozpoczęcia wykorzystywania ich przez podatnika do prowadzenia działalności wytwórczej lub usługowej – będących wcześniej w jego posiadaniu lecz nie wykorzystywanych dotąd do prowadzenia takiej działalności pod warunkiem utworzenia w związku z inwestycją co najmniej 3 nowych miejsc pracy. Zwolnienie to przysługuje na okres: 1 roku kalendarzowego – jeżeli w wyniku inwestycji przedsiębiorca utworzy co najmniej 3 miejsca pracy; 2 lat kalendarzowych – jeżeli w wyniku inwestycji przedsiębiorca utworzy co najmniej 6 miejsc pracy; 3 lat kalendarzowych – jeżeli w wyniku inwestycji przedsiębiorca utworzy co najmniej 9 miejsc pracy.  Powyższe zwolnienia udzielane są w ramach zasady de minimis, po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa unijnego. Serdecznie zapraszamy do inwestowania i robienia biznesu w Starogardzie Gdańskim.

Starogard Gdański został wyróżniony w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *