Wielkopolskie

DANKO to firma kluczowa dla polskiego rolnictwa

Sprzedaż nasion wyższych stopni odsiewu i  kwalifikowanego materiału siewnego roślin rolniczych wynosi obecnie 10 tys. ton, a udział odmian oferowanych przez spółkę w rynku nasiennym zbóż aż 35-40 proc.  Wartość odmian DANKO jest w coraz większym stopniu doceniana za granicą. Spółka ma obecnie 30 rejestracji w 14 krajach, mówi Karol Marciniak, Prezes DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni.

 

Karol Marciniak, Prezes DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni:

DANKO kontynuuje tradycje hodowli roślin na ziemiach polskich, sięgające roku 1880. Od 1993 roku DANKO funkcjonuje w formie spółki z o. o. a wyłącznym udziałowcem jest Agencja Nieruchomości Rolnych.
Należy do grona spółek strategicznych, o szczególnym znaczeniu dla polskiego rolnictwa. 
Podstawowe kierunki działalności spółki to hodowla nowych odmian roślin, nasiennictwo zbóż, strączkowych i traw oraz hodowla zarodowa bydła mlecznego. 

 
 
 
 
Hodowla nowych odmian zbóż, strączkowych i traw prowadzona jest w sześciu oddziałach Zakładu Hodowli Roślin.
Świetnie przygotowana, profesjonalna i zaangażowana kadra hodowców, unikalne materiały genetyczne, nowoczesne metody hodowlane oraz najnowsza aparatura, sprzęt hodowlany, zaplecze laboratoryjne i szklarniowe pozwalają corocznie rejestrować nowe odmiany, dostosowane do zróżnicowanych warunków polskiego rolnictwa.
Na kolejnym etapie działalności firmy uzyskany postęp odmianowy transferowany jest na szeroką skalę do powszechnej produkcji.
Nasiona wszystkich odmian, wytworzonych w spółce są rozmnażane do materiałów elitarnych w siedmiu Zakładach Nasienno-Rolnych i oferowane firmom nasiennym do dalszych rozmnożeń i do sprzedaży. Uprawa, zbiór i przygotowanie nasion do sprzedaży odbywa się przy wykorzystaniu najnowocześniejszych maszyn i urządzeń, z zachowaniem najwyższych standardów. Sprzedaż nasion wyższych stopni odsiewu i  kwalifikowanego materiału siewnego roślin rolniczych wynosi obecnie 10 tys. ton, a udział odmian oferowanych przez spółkę w rynku nasiennym zbóż aż 35-40 proc.  Wartość odmian DANKO jest w coraz większym stopniu doceniana za granicą. Spółka ma obecnie 30 rejestracji w 14 krajach.
Nie mniej ważna dla spółki jest hodowla bydła (wycenione matki buhajów, buhaje sprzedawane do SHiUZ oraz jałówki). Całkowita produkcja roczna mleka, to ponad 15 mln litrów, przy średniej wydajności pow. 9,5 tys. litrów od krowy.
W działalność spółki wpisuje się także szeroka pojęta edukacja wśród rolników a także ochrona środowiska.
Firma wielokrotnie wyróżniana była cennymi nagrodami.


DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni została wyróżniona w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Gepard Biznesu 2013, w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2013, VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Potęgi Biznesu 2013 i II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wielki Modernizator 2013.

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan
tel. 65 513 48 13, fax 65 513 48 06
danko@danko.pl,  www.danko.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *