Branża handlowa

25-lecie działalności ANKOL

Anna i Czesław Koliszowie już 25 lat budują własną markę ANKOL. Dziś ANKOL to lider wśród prywatnych dostawców części zamiennych i usług remontowych dla lotnictwa wojskowego i cywilnego. Współpracuje z podmiotami i resortami MON RP oraz wielu krajów na świecie. Posiada przedstawicielstwa zachodnich producentów dla lotnictwa w zakresie dystrybucji w obszarze Europy Wschodniej.

Doświadczenie i ogromna wiedza to kapitał, który ułatwia transfer nowoczesnych technologii do produkcji lotniczych w krajach Europy Wschodniej. Jakość, kompetencje i standardy wytyczają wysoki poziom działalności ANKOL.

Charyzma małżeństwa Koliszów, wytężona praca i otwartość na rozwój pomogły zbudować im mocną markę w branży lotniczej.   Anna i Czesław Koliszowie to uznane przez Warszawską Izbę Przedsiębiorców w 2015 r.  „Biznesowe Małżeństwo 25-lecia Transformacji w Polsce”. Oprócz tego niezwykłego wyróżnienia posiadają na swym koncie pokaźną kolekcję nagród przyznawanych w kraju i zagranicą. Otrzymywane laury charakteryzują prezentowany poziom zarządzania, osiągniętą pozycję i prestiż zbudowanej MARKI ANKOL.

 

Logo firmy ANKOL 

Wśród krajowych wyróżnień potwierdzających prestiż firmy znajdują się m.in. statuetka Lider Polskiego Biznesu 2015 czy Europejski Medal 2016 przyznane przez BCC. Do nich dołączają inne tytuły BCC –  Ambasador Polskiej Gospodarki  w kategoriach: Partner Firm Zagranicznych 2014, Eksporter 2015 i Najwyższa Jakość 2016, które są podsumowaniem zbudowanej pozycji w relacjach z kontrahentami zagranicznymi i promocją polskiej gospodarki.

Zaś tytuły m.in Gepard Biznesu, Efektywna Firma,  Gazela Biznesu czy Solidna Firma określają dynamiczny rozwój, wyniki finansowe jak i pożądane wywiązywanie się z zobowiązań wobec pracowników, kontrahentów czy instytucji budżetowych. Bogatą listę uzupełniają wyróżnienia przyznawane przez zagraniczne stowarzyszenia, kluby i instytucje w zakresie przywództwa, kultury jakości, innowacji i współpracy zagranicznej. Taka rekomendacja  ANKOLu umacnia zdobyte zaufanie i pozwala rozszerzać strefę działania o nowe rynki zbytu. Status wiarygodnej, profesjonalnej i silnej marki to efekt  ogromnego zaangażowania Anny i Czesława Koliszów oraz ich determinacji w osiąganiu wyznaczonych celów. 

 

Anna i Czesław Koliszowie na Gali VIP w Warszawie w październiku 2016 r.

Foto: Bartek Tomczyk

 

Mimo zachodzących zmian polityczno-gospodarczych i przemian na światowych rynkach, firma nieustannie dokonuje analizy zagrożeń, dopasowując strategię operacji handlowych, by nie tylko utrzymać stabilną pozycję, zapewnić bezpieczeństwo działalności, ale stale notować rosnące wskaźniki ekonomiczne. Działalność Firmy ANKOL oparta o najwyższe światowe standardy, profesjonalizm, odpowiedzialność i przestrzegane wartości jest wysoko ceniona, co zalicza ją do grona światowych liderów biznesu.

Jednak dokonania biznesowe oraz twórcze osobowości Anny i Czesława Koliszów nie pozwalają zwalniać dotychczasowego tempa. Przeciwnie motywują do doskonalenia i rozwoju bo jak powiedział Arystoteles ,,Prawdziwa godność nie leży w tym, by odbierać zaszczyty – lecz w tym, by na nie zasłużyć”.

ANKOL Sp. z o.o. była wielokrotnie wyróżniana w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu. Wśród 40 tysięcy polskich firm, których wyniki IEB zbadała we wrześniu 2016 r. na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskała tytuły Gepard Biznesu 2015, Efektywna Firma 2015 i Mocna Firma Godna Zaufania 2015.
ANKOL Sp. z o. w Chorzelowie została też Mocną Firmą Godną Zaufania 2016 na podstawie wyników finansowych za 2015 r. które nadesłała do IEB.  Została  bowiem wyróżniona w XI edycji  Konkursu Gepardy Biznesu 2016 i  IX edycji Konkursu Efektywna Firma 2016, a to oznacza, że jest też laureatem IV edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania – Strong Company 2016.  Została też wyróżniona w IV edycji Konkursu Światowa Firma 2016.
ANKOL jest członkiem Klubu Nowoczesnego Biznesu od 2007 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *