Branża budowlana

Climazui Sp. z o.o. to Gepard Biznesu 2018

Climazui Sp. z o.o. w Gdańsk została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Climazui Sp. z o.o. rozwija się bowiem dynamicznie – średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 432,8 proc.  To przyniosło jej tytuł Gepard Biznesu 2018.

Climazui Sp. z o.o.  to zakład usług instalacyjnych. Oferuje swoje usługi w zakresie:

– Instalacje C.O. (stal, miedź, tworzywa) – projektowanie, modernizacje i wykonawstwo;

– Instalacje wod.-kan. – projektowanie, modernizacje i wykonawstwo;

– Wentylacje, klimatyzacje – projektowanie, modernizacje, wykonawstwo i

czyszczenie;

– Kotłownie – projektowanie, modernizacje i wykonawstwo;

– Sieci C.O. – rurociągi preizolowane – projektowanie, modernizacje i wykonawstwo;

– Izolacje termiczne rurociągów wraz z płaszczami ochronnymi z blach

– Pogotowia lokatorskiego, przeglądów okresowych instalacji, serwisu i konserwacji oraz pomiarów i regulacji;

– Wszelkie towarzyszące roboty budowlane: glazura, terakota, ścianki gipsowe.

Więcej informacji o firmie pod adresem http://climazui.com

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

Od 2006 r.  IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Wartość rynkowa firm wykorzystywana jest od 2019 r. również w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom, który IEB organizuje od 2007 r. Tytuł ten przyznaje miastu, w którym znajdzie firmy warte więcej niż 10 tys. zł na mieszkańca.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company. Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *