Lubelskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Białej Podlaskiej

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 35 firm z siedzibą w Białej Podlaskiej, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Białej Podlaskiej
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. 2126,1 10057
2 PPHU WOLA-PASZE Sp. z o. o. 844,9 8197
3 Firma Młynek Marek Młynarczyk 203,3 20471
4 Norenco – Polska Sp. z o.o. 161,2 5199
5 Przeds. Budowlane Handlu i Usług R-Bud Sp. z o.o. 147,2 574
6 Rawa Transport Sp. z o.o. 145 118
7 Trasa Sp. z o.o. Przeds. Handlowe Budownictwa 88,8 22948
8 MJK Sp. z o.o. 60,1 189
9 Rowex Group Sp. z o.o. 56,3 4023
10 Elmont AKP Sp. z o.o. 54,5 5558
11 PPUH Maronex Bogusław i Barbara Broniewicz sp.j. 52,5 1611
12 WOD- KAN Sp. z o.o. Bialskie Wodociągi i Kanalizacja 44,5 61560
13 PPHiU DOMBUD Sp. z o.o. 42 6281
14 Deffine Furniture Sp. z o.o. 41,3 2715
15 Invest Biasov Sp. z o.o. S.J. 40,8 11465
16 Zieleń Sp. z o.o. Zakład Produkcyjno Handlowy 40,5 2143
17 Bialcon S.A. 37,8 5950
18 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 36,3 37753
19 Aluteam Polska Sp. z o.o. 33,5 109380
20 WOSTIM S. Filipek Sp.J. 28,8 29395
21 Polesie Poland Sp. z o.o. 25,4 2829
22 ELMAR Lesiuk S.J. PHU 25,4 3457
23 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budomex Sp. z o.o. 24,4 33533
24 PHU Elektra Sp. z o.o. 21,6 367
25 Bialpak Choromański, Leszczyński sp. j. 19,8 51345
26 Geoplan Sp. z o.o. 18,3 737
27 Allesta Horeglad S. J. 17,8 2488
28 Biasov Game Table Sp. z o.o. 17,4 2584
29 Przedsiebiorstwo Budownictwa Drogowego TRE – DROM Sp. z o.o. 16,1 5388
30 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PIGI B. i W. Rabczuk S.J. 12,9 4878
31 Iwm Sp. z o.o. 12,3 372
32 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Tur Anna Tur, Krzysztof Tur i Karolina Przepiórka sp.j. 12,2 4860
33 Art-Stal Hurt Sp. z o.o. S.K. 12,1 5576
34 Mkplus Sp. z o.o. 11,2 393
35 Mirex – Szandecki I Marczuk S.J. 10,4 17193

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Jolanta Dyr, CC BY-SA 3.0, Link