2Śląskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Rybniku

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 36 firm z siedzibą w Rybniku, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Rybniku
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 SILESIA-DRUT Sp. z o.o. 3231 1778
2 AMS X-Trade Sp. z o.o. 1142,3 9332
3 Forno Sp. z o.o. 726,8 10332
4 Spółdzielnia Pracy Dźwigi 483 1199
5 Śląska Kompania Przemysłowo – Handlowa Stef – Pol Sp. z o.o. 441,9 4257
6 Omega Sp. z o.o. 325,6 254
7 Hossa Sp. z o.o. 316,7 12222
8 Apteka Pod Lwem Ryszard Rezner sp. z o.o. 105 9211
9 Mura G.T.M. Sp. z o.o. 103,4 720
10 WRĘBOWA Sp. z o.o. 81,8 21266
11 EKO M.Golik, J.Konsek, A.Serwotka S.J. 80,6 40350
12 Sare S.A. 75,1 22757
13 Bilans Sp. z o.o. 67,8 3370
14 Wimar Wieczorek S.J. 54,9 283
15 Gros Sp. z o.o. 47,8 5148
16 Jonatan III Sp.J. Szymura Piotr, Książek Wioleta 44,6 7398
17 Moraj Sp. z o.o. sp.k. 44,4 147586
18 Artech Chwołka Piotr 40,2 11310
19 Martex Sp. z o.o. 37,8 159081
20 Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. 36 533443
21 FIJAŁKOWSKI Stanisław Fijałkowski 35,7 35606
22 Armex Sp. z o.o. 33,6 11824
23 Rosbanq Sp. z o.o. 32,9 72
24 Inis Sp. z o.o. 31,4 39023
25 POLCAB N. Gamoń Sp.J. 29,9 94009
26 Lubar Transport Mężyk Krzysztof, Bartnik Marian S.J. 27,4 2819
27 Asteco Polska Sp. z o.o. 24,9 9125
28 H.B. CRAB S.J. Stacja Paliw Zając Adam, Bąk Paweł, Piestrak Krzysztof 24,6 109388
29 OMEGA Sp.J. A. Krysiak J. Witosz 24,4 11611
30 RETTIG HEATING Sp. z o.o. 22,5 699266
31 Ligra Sp. z o.o. 21,5 7199
32 ARTECH RYBNIK Sp. z o.o. 17 6593
33 Furaż sp. j. Borkowska Marietta, Borkowski Zbigniew, Borkowski Mateusz 13,7 10705
34 Woal Trans Sp. z o.o. S.K. 13 7622
35 Dpmtech Sp. z o.o. 12,6 4007
36 RAK AND ROLL S.J. 12,2 44225

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Hons084, CC BY-SA 3.0 pl, Link