3Podkarpackie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Krosnie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 35 firm z siedzibą w Krosnie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Krosnie
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Krośnieńskie Fabryki Mebli Krofam Sp. z o.o. 1407,3 12761
2 Wipmeb W.Wojnar, P.Reczkowski Sp. z o.o. 688,8 7534
3 KROSGLASS S.A. 646,1 46983
4 Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 605,6 48702
5 Nowy Styl Sp. z o.o. 468,2 845754
6 Polski Serwis Płynów Wiertniczych Sp. z o.o. 376,8 5013
7 KPB Budownictwo Sp. z o.o. 246,7 2292
8 FHC – 2 Sp. z o.o. 228,2 1915
9 Glob Cars Service Sp. z o.o. 206,3 2000
10 Przedsiębiorstwo Budownictwa Energetycznego KROSNO Sp. z o.o. 205 6880
11 Spółdzielnia Sip Zakład Pracy Chronionej 189,2 11357
12 Cerbex Sp. z o.o. 169,7 6181
13 OPTIMAL A. Ostafin J. Wójcik S.J. 139,6 4161
14 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL – KROSNO S.A. 130,4 14542
15 Agrostudio Sp. z o.o. 103,8 689
16 Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. 86,5 1335459
17 Minkiewicz – Cygan S.J. 67,1 1191
18 Bimax Sp. z o.o. 65,3 6908
19 BIMAX PRINT Sp. z o.o. 62 1891
20 MAKDAR Maciej Krzemień Dariusz Ekiert S.J. 51,9 1997
21 Microelectronics Sp. z o.o. 43,1 3899
22 Forstal Sp. z o.o. 37,8 1406
23 EBA Sp. z o.o. 34,9 58325
24 Glasmark Sp. z o.o. 34,2 30145
25 Dagon Sp. z o.o. 33,1 11068
26 Splast Sp. z o.o. 29,5 188246
27 NSG TM Sp. z o.o. 27,7 155169
28 SHP Wogez D. Dyl, St. Wilk, M. Zborowski sp.j. 27,6 4255
29 Merkury Market Sp. z o.o. sp.k. 26,5 1166288
30 STAL IMPEX Sp. z o.o. 18 43630
31 SPECMED Sp. z o.o. 15,9 10491
32 BAMAR S.J. Marek I Maria Gierlach, Bartłomiej Zarówny 12,9 6961
33 Womar Food Sp. z o.o. S.K. 12,2 20673
34 Splast Travel Sp. z o.o. 11,5 5820
35 Coalmex Sp. z o.o. 11,3 4780

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Janalexandernovalis, CC BY-SA 3.0 pl, Link