2Śląskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Bytomiu

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 37 firm z siedzibą w Bytomiu, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Bytomiu
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Opał Dominex Sp. z o.o. 729,2 1204
2 Kor – Projekt Silesia Sp. z o.o. 654,4 9813
3 Budosprzęt Sp. z o.o. 300,9 14172
4 Econ Transport I Spedycja Sp. z o.o. 298,8 5256
5 Invini Sp. z o.o. 183,2 549
6 KLS Księżopolski Laszczyk sp.j. 143,7 31260
7 ARC-HEAT Sp. z o. o. 137,4 3984
8 Fischer Sp. z o.o. 131,2 4210
9 FABMET Sp. z o.o. 131,1 7304
10 Assumptus Sp. z o.o. 118 401
11 Abisal Sp. z o.o. 107,4 10541
12 Flontex.Eu Sp. z o.o. S.K. 89,1 9301
13 Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego Cen-Rat Sp. z o.o. 81,9 57061
14 Auroland Sp. z o.o. 73,1 18280
15 Dekordom Sp. z o.o. 61,3 12771
16 Hutnicze Przedsiebiorstwo Remontowe w Świętochłowicach Sp. z o.o. 58,2 39448
17 Kancelaria Biegłych Rewidentów Dorfin Sp. z o.o. 55,1 1063
18 JKK Biuro Filia Sp. z o.o. 53 40
19 INTERPLAST PLASTIC PRODUCTS Sp. z o.o. 49,7 23984
20 Maxi Wawrzkiewicz i Wawrzkiewicz S.J. 46 13726
21 Czajka – Auto Sp. z o.o. 42,6 30324
22 KLIMA – BYTOM S.J. Jarosław Szczerba Rafał Szczerba 40,5 21256
23 Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. 36,9 100226
24 Stalchem Sp. z o.o. 34,5 3485
25 Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom 30,9 4602
26 Colop Polska Sp. z o.o. 29,5 22714
27 Firma Projektowo-Budowlana Stokłosa Sp. z o.o. S.K. 26,7 6227
28 GIJO Sp. z o.o. 26,4 1818
29 Digital Core Design Sp. z o.o. sp.k. 25 22044
30 A1 Projekt Sp. z o.o. 23,1 4415
31 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe And Sp. z o.o. 22,2 55514
32 Nexus Sp. z o.o. 21 12658
33 HOLDING DORADCA Sp. z o.o. 20,1 750
34 Sponsor Plus Sp. z o.o. 17,8 10950
35 Precy – Tech Sp. z o.o. 13,8 2875
36 Centrum Zarządzania Nieruchomościami Arka Sp. z o.o. 11,5 820
37 PHU Euro Sp. z o.o. 10,2 21200

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by YarlPraca własna, CC BY-SA 3.0, Link