Opolskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 37 firm z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Park Przemysłowy Kędzierzyńsko – Kozielski Sp. z o.o. 7881,7 27451
2 Lokalna Sp. z o.o. 1253,1 369
3 Impuls Sp. z o.o. 1098,2 1330
4 FLECTOR Sp. z o.o. 694,2 3698
5 Radio Park Sp. z o.o. 481,5 6346
6 Firma Inżynierska Alog Sp. z o.o. 476,2 470
7 Abakus Sp. z o.o. 397,8 1400
8 Cewe Sp. z o.o. 323,2 32352
9 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA 297,5 20427
10 DWX Sp. z o.o. S.K. 258,9 3825
11 Zmaj Inwestycje Sp. z o.o. 258,8 25992
12 Regnum Sp. z o.o. 249,2 2740
13 LVD-POLSKA Sp. z o.o. 181,1 1142
14 Kabe S.A. 142,2 907
15 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 117,2 35005
16 Imfitex Jerzy Jarawka Sp.J. 106,7 17253
17 Euroceras Sp. z o.o. 85,1 20990
18 Insurance Fire Sp. z o.o. S.K. 62,4 2919
19 Smok Dredgers Stocznia Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o. 60,9 1426
20 Famet Plus Sp. z o.o. 57,9 3026
21 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. 56,7 110159
22 Konig Metall Polska Sp. z o.o. 56,1 12185
23 AUTOZAK Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjne 39,4 23307
24 Grupa Azoty Prorem Sp. z o.o. 39,4 82596
25 R.E. Agricola Sp. z o.o. S.K. 33,6 3592
26 A. Berger Polska Sp. z o.o. 32,9 169430
27 Metal Concept Polska Sp. z o.o. 26,9 12569
28 Zeta Projekt Sp. z o.o. 26,1 164
29 Euro-Flex S. A. 22,6 14350
30 Damen Shipyards Koźle Sp. z o.o. 22 32774
31 Medicogen Sp. z o.o. 21,1 735
32 PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. 19,3 41608
33 Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Sp. z o.o. 18,3 19705
34 Termoexpert S.A. 13,6 8860
35 Tyczka Polska Sp. z o.o. 13 10116
36 Serwis Blachownia Sp. z o.o. 11,9 1211
37 Biertank Romuald, Zofia Bierdzio S. J. 11,9 1675

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by MarkmoPraca własna, CC BY 3.0, Link