2Śląskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Mysłowicach

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 38 firm z siedzibą w Mysłowicach, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Mysłowicach
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 STALEXPORT Autostrady S. A. 1717,5 2197290
2 FERONA Polska S.A. 733,8 54282
3 Mmrc Sp. z o.o. 690,9 151
4 Domy Koźlik i Wspólnicy sp.k. 491,1 1295
5 Miami Mobile Sp. z o.o. 458,8 216
6 PPUH BONUS Sp. z o.o. 232,2 8218
7 Promanus Group Sp. z o.o. 219 683
8 Ewadex Nieruchomości Sp. z o.o. 209,9 286
9 Sprzedaż Materiałów Sypkich i Opałowych T.a.p. sp. j. Ilona Mazur, Jerzy Mazur 193,3 10930
10 PHUT Martin Sp. z o.o. 149,6 1165
11 PM Partners Dariusz Duch S.K. 134 15817
12 Crassus Sp. z o.o. 131,1 387
13 PK Invest Technical Services Sp. z o.o. 128,5 6697
14 Olmark Sp. z o.o. S.K. 116 4092
15 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Komponent S.J. Sławomir Noszczyk, Michał Noszczyk 102 12585
16 JACQUET POLSKA Sp. z o.o. 87,5 17169
17 Wampol Sp. z o.o. sp.k. 80,6 7065
18 Dumat S.J. 68 44469
19 Salvador Sp. z o.o. 65,7 656
20 Jacpol Sp. z o.o. 60,8 27357
21 Transgór S.A. 51,2 16807
22 M.Informatyka Sp. z o.o. Sp.K. 40,7 5241
23 Seguro AG Sp. z o.o. 36,7 304
24 Seifert Polska Sp. z o.o. 35,5 28467
25 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Fol-Pak Krystian Grabka, Stanisław Olesiak sp.j. 34,5 14930
26 Karol Tuszyński i Andrzej Lewandowski S.J. 32,3 5251
27 Lemar Electric Sp. z o.o. 31,5 47379
28 IRBA Agencja Kapitałowo – Promocyjna Sp. z o.o. 29,3 3578
29 Przedsiębiorstwo Budowlane SIGMA Tadeusz Buczek, Stanisław Rzońca S.J. 29,1 12552
30 Handel Materiałami Sypkimi i Opałowymi sp.j. Aldona Golonka, Agnieszka Golonka, Jerzy Mazur 25,8 3425
31 STALEXPORT Autostrada Małopolska S.A. 25,5 1769604
32 EMATECH TRADE Sp. z o.o. 24,6 681
33 Sewen sp.j. A.Chmielowiec,B.Wieczorek 19,9 1269
34 Europa Industries Sp. z o.o. 14,5 1958
35 Wampol Sp. z o.o. 13,8 9807
36 ALINOX Sp. z o.o. 12,7 113874
37 Weltech Sp. z o.o. 12,5 37356
38 Wats Piasecki i Wspólnicy S.J. 11,7 24086

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image bp>By Dombia, CC BY-SA 3.0, Link