Lubelskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Chełmie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskały 34 firmy z siedzibą w Chełmie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Chełmie
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Ecoway Sp. z o.o. 764,4 2693
2 Huta Szkła Marta 2 Sp. z o.o. 653,5 18106
3 PPH WILK Sp. z o.o. 247 21028
4 Novena Clinica Sp. z o.o. 219,5 155
5 Tessa Sp. z o.o. 163 454
6 Scan Spec Sp. z o.o. 160,5 668
7 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej San – Med Sp. z o.o. 154,3 691
8 BETA PRIM Sp. z o.o. 149,9 9237
9 PH Dom – Lux S.J. 143,4 10249
10 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Metako Sp. z o.o. 118,7 4910
11 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UNICEM Sp. z o.o. 96,4 16233
12 Społem Chełm Sp. z o.o. 87,2 12636
13 Sukces Sp. z o.o. 70,3 13271
14 LLT Sp. z o.o. 63,5 480
15 LEVEL Sp. z o.o. 59 6174
16 Przeds. Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 58,8 8009
17 Lekarz Sp. z o.o. 54 282
18 Martex Wschód Sp. z o.o. 53,4 3228
19 Gorzelnie Jagiełło Sp. z o.o. 47,3 1658
20 PKS Chełm-Serwis Sp. z o.o. 40,4 373
21 PERFEKT Sp. z o.o. 39,6 3936
22 Omega Sp. z o.o. 37,7 1330
23 Poradnia Lekarska Medicus Sp. z o.o. 35,2 762
24 Spółdzielnia Mleczarska Bieluch w Chełmie 35,1 24050
25 Eskulap Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmie 34,9 1666
26 Premia Sp. z o.o. 34,3 5863
27 Syntec Sp. z o.o. S.K. 33,1 11452
28 Fundament Sp. z o.o. 28,9 784
29 Chełmskie Centrum Kominiarstwa Sp. z o.o. 27,9 553
30 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Tudar Sp. z o.o. 25,3 4528
31 Pro Ventura Archiwum Depozytowe Sp. z o.o. 24,8 277
32 Austria Juice Poland Sp. z o.o. 22,9 231893
33 Spółdzielnia Mieszkaniowa Zacisze w Chełmie 11 947
34 Centrumtechniki Narzędziowej Elektromet Zalewa S.J. 10,5 9267

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Ala z, CC BY-SA 3.0, Link