Warmińsko-Mazurskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Elblągu

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskały 34 firmy z siedzibą w Elblągu, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Elblągu
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Schmid Polska Sp. z o.o. 7076,6 4512
2 Uniwex Kotły Bio Sp. z o.o. 462,1 1609
3 Nova Invest Sp. z o.o. 406,1 346
4 JU PI Sp. z o.o. 361,5 673
5 STOKOTA Sp. z o.o. 320,5 18369
6 Lupus Fabryka Mebli Sp. z o.o. 231,7 17009
7 Grupa Adia Sp. z o.o. 150,8 543
8 Inwest Eko – System Sp. z o.o. 136,7 838
9 PPHU TERMOIZOL S.J. Ewa i Wiesław Malesa, Janina i Jan Piekarscy 95,3 4685
10 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego PRZEMYSŁÓWKA 03 Klecha Antoni 87,5 15373
11 Firma Consultingowo-Usługowa Biegłych Księgowych Doradztwo Sp. z o.o. 65,2 638
12 Walex Sp. z o.o. 58,1 29
13 AGENCJA HANDLOWA VABANK S.J. 49,8 8217
14 Flsmidth Maag Gear Sp. z o.o. 46,8 112368
15 Arka Ltd. sp. z o.o. 46,3 746
16 Uni-Bel Sp. z o.o. 44 1727
17 LIRA Sp. z o.o. 43,4 11106
18 JI Sp. z o.o. 42,9 448
19 CASUS Sp. z o.o. S.K. 42,7 4593
20 DROZD Sp. z o.o. 38,6 732
21 Agrochemia Sp. z o.o. 37,3 6229
22 Printed Circuit Board Technology Sp. z o.o. 31,7 10257
23 Magnus Sp. z o.o. 31,2 128
24 Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 24,4 101781
25 MEGA Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych 23,3 33820
26 PHU SONIK S.J. Andrzej Socha i Wojciech Niźnik 19 20885
27 Honesto Sp. z o.o. 18,4 150
28 NAD JAREM Spółdzielnia Mieszkaniowa 17,4 27276
29 Zarząd Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych Sp. z o.o. 14,7 1666
30 PW Tramad – Elbląg Sp. z o.o. 13,5 32366
31 Centrum Recyklingu Palet Wopal Sp. z o.o. 13,5 6218
32 PH VABANK Sp. z o.o. 13,1 4072
33 Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Attyka Sp. z o.o. 13 1977
34 PPHU Protekt Sp. z o.o. 11,9 1144

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Paweł Sutkowski, CC BY-SA 4.0, Link