2Śląskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Cieszynie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 30 firm z siedzibą w Cieszynie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Cieszynie
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Atal Construction Sp. z o.o. 415,1 333996
2 Ekoplast-Produkt Sp. z o.o. 231,6 7714
3 FAMEX-BIS Sp. z o.o. 211,7 25236
4 Centrum Kształcenia Prymus Sp. z o.o. 193,4 7406
5 Z + M Service Sp. z o.o. 172,2 4903
6 Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami Zapon Sp. z o.o. 141,1 1010
7 Offsetdruk I Media Sp. z o.o. 138,8 1086
8 Feniks K&W Sp. z o.o. i Spółka – Spółka Komandytowa 120,6 4127
9 ATAL S.A. 119,4 1745358
10 Promot – Zakłady Metalowe Sp. z o.o. 64,2 19717
11 Polifarb – Market Sp. z o.o. 61,6 5718
12 Voice Sp. z o.o. 60,9 5802
13 Prinż Cieszyn Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 56,1 3637
14 Moravia Europe Sp. z o.o. 53,3 151
15 LAKMA Sp. z o.o. 41,9 33107
16 Interhal Sp. z o.o. 38 2720
17 JK Box Sp. z o.o. 36,7 6070
18 NORDFLAM Sp. z o.o. S.K. 33,2 13351
19 Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. 31,6 33999
20 Celma Indukta S.A. 25,9 190434
21 Hurtownia Instalacyjna INMET Jerzy Zębik i Roman Łocki S.J. 21,9 14616
22 Profitcard Sp. z o.o. 21,1 1818
23 PHU Beskid Plus Roman Tyrna, Janusz Cybuch, Bartosz Tyrna S.J. 19,5 46195
24 Ppg Cieszyn S.A. 18,4 1174333
25 PPHU Zrembud w Cieszynie Sp. z o.o. 18,4 3266
26 Firma Handlowa AMIPOL S.J. Polok & Polok 14,8 3731
27 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Avicold sp.j. – Rychlik P. K. M. J., Rucka M. 14,8 6679
28 Linea-Trans Sp. z o.o. 14,2 12511
29 SPOŁEM PSS KONSUM ROBOTNICZY 13,9 4275
30 Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Cieszynie 13,8 15243

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Hons084, CC BY-SA 3.0 pl, Link