2Śląskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Jaworznie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 30 firm z siedzibą w Jaworznie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Jaworznie
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Azot Biznes Park Sp. z o.o. 969,8 8782
2 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 473,2 2781
3 Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 403,9 9823
4 Renowo Sp. z o.o. 362,6 803
5 Spółka Usług Górniczych Sp. z o.o. 326,6 39023
6 PIPING Construction Consulting Services Sp. z o.o. 301,9 1910
7 Viento Sp. z o.o. 226 2013
8 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Raba II S.A. 214,3 466
9 Fenzi Polska Sp. z o.o. 206,4 43501
10 KUBAL Sp. z o.o. 205 1814
11 AZOT Sp. z o.o. 128,6 43129
12 Portotrans Sp. z o.o. S.K. 69,6 2140
13 Andex Gwiżdż I Gwiżdż S.J. 67 4973
14 Graffiti Studio Sp. z o.o. 55,8 16946
15 Bomar Service Sp. z o.o. 52,6 174
16 Westerberg Sp. z o.o. 37,6 40601
17 Weba Sp. z o.o. 37,5 1173
18 Administrator Centrum Obsługi Nieruchomości Sp. z o.o. 36,9 490
19 Aneks Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 36,1 196678
20 Garbarnia Szczakowa S.A. 35,2 72128
21 GAMA Sp. z o.o. 33,1 3132
22 Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna Patucha i Jagiełło sp. j. 26,1 43273
23 Chemistik Przedsiębiorstwo S.J. 25,6 6005
24 Ajax sp. z o.o. 23,7 19226
25 Diam Service Sp. z o.o. 20,7 8759
26 Telgis Sp. z o.o. 16,4 421
27 Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. 14,5 55878
28 GP Elektro-Automatic Sp. z o.o. 14,1 712
29 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Transprzęt Jaworzno III Sp. z o.o. 13,5 8368
30 Ventix Sp. z o.o. 12,3 1526

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Beemwej, CC BY-SA 3.0, Link