2Śląskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Pszczynie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 30 firm z siedzibą w Pszczynie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Pszczynie
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Xconsulter Sp. z o.o. 1263,4 5824
2 Plan Inwestycyjny Sp. z o.o. 678,2 885
3 Bauherr Pszczyna Sp. z o.o. 410,8 673
4 F-Net Sp. z o.o. 397,4 181
5 Magro Mk Sp. z o.o. S.K. 285,9 6793
6 Novi Dystrybucja Sp. z o.o. S.K. 279,2 16556
7 Elrob Sp. z o.o. 272,7 793
8 HPWB Max Sp. z o.o. 266,2 230
9 Gazda Group Sp. z o.o. 188 27325
10 Biuro Gk Group Sp. z o.o. sp.k. 153,7 3329
11 Team Prevent Poland Sp. z o.o. 135,5 15058
12 ZAMEL Sp. z o.o. 89,7 119838
13 Iteo Technology Sp. z o.o. 88,7 1775
14 Muzeum Zamkowe 87,4 25862
15 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 59,9 3495
16 Pszczyńska Spółka Lekarska Medices Sp. z o.o. 51 887
17 Remgaz Sp. z o.o. 45,3 888
18 Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Usług Medycznych Trauma-Dent Andrzej Partyka S.K. 42,2 6744
19 KM & BM Sp. z o.o. 42,2 15904
20 Lay Outtech Sp. z o.o. 34,1 538
21 Transport Międzynarodowy i Krajowy Tomasz Dzida Sp. z o.o. 32,1 71342
22 SG Synergia Sp. z o.o. S.K.A. 30,6 26291
23 Gomed Sp. z o.o. 26,8 2379
24 Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa 25,9 75
25 VTM HOLDING Sp. z o.o. 25,9 25786
26 INTER-LOG Sp. z o.o. 25 3298
27 Visa Bell Sp. z o.o. 21,2 11851
28 ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S. A. 17,6 673223
29 Renmar Sp. z o.o. 15 18282
30 Odnowa Spółdzielnia Produkcyjno Usługowo Handlowa 11,3 6565

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Bieniecki Piotrhttp://www.fototeo.pl, CC BY-SA 4.0, Link