Wielkopolskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Lesznie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 77 firm z siedzibą w Lesznie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Lesznie
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Almark Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 10627,2 18399
2 Real Leszno Sp. z o.o. 6140,7 3247
3 Cottonitto Sp. z o.o. 5150 706
4 Wielkopolska Agencja Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. 884,8 507
5 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Leszczynko 643 669
6 Bauneo Sp. z o.o. 553 13031
7 Biurimex Sp. z o.o. 529,9 987
8 Shiitake Michalski Sp. z o.o. 424,3 88
9 Auto Leszno Sp. z o.o. 415,1 2417
10 Firma Handlowa SPORTING Andrzej Gołdyn S.J. 404,8 6548
11 Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Filar Sp. z o.o. 356,8 1074
12 GLG PRODEX Sp. z o.o. 351,8 3688
13 Emakom Sp. z o.o. 244 160
14 VMI Poland Sp. z o.o. 239,2 9935
15 Tax Free Sp. z o.o. 183 388
16 PB Nowak Sp. z o.o. 165,7 893
17 Waldi Zawidzki S.J. 162,7 2669
18 Vilemo Sp. z o.o. 153,1 15137
19 Perfect Building Renovations Sp. z o.o. S.K. 145 13314
20 Perfect Sp. z o.o. 144,7 23943
21 Biuro Rachunkowe Marcin Ratajczak Sp. z o.o. 132,4 513
22 Interbit Sp. z o.o. 115 478
23 Almark Sp. z o.o. Properties S.K. 111,4 10052
24 Radio Elka Sp. z o.o. 105,3 3109
25 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 101,8 27435
26 Optima Sp. z o.o. 96,4 14407
27 Auto Mróz Leszno Sp. z o.o. 87,6 4770
28 Candela Sp. z o.o. 78,4 740
29 Medical Project Polska Sp. z o.o. 77,4 787
30 Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani 72,9 16024
31 Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. 65,6 7048
32 Delta Sp. z o.o. 62,3 503
33 Ledox Kociucki sp.j. 56,9 24393
34 UPL Sp. z o.o. 55,6 792
35 Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie w Lesznie 53,3 23297
36 Leszczyńskie Centrum Logistyczne Sp. z o.o. 52 18824
37 Interbell Sp. z o.o. 46,8 4717
38 Interakces Sp. z o.o. 46,4 532
39 Mat Company Polska Sp. z o.o. 42,5 6492
40 SMEKTAŁA Sp. z o.o. 40 28673
41 Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. 40 90854
42 WIELKOPOLSKA Transport Spedycja Sp. z o.o. 38,8 2974
43 EURO – COMFORT Sp. z o.o. 37,3 451551
44 System Plus Sp. z o.o. 37,1 436
45 Ciesiółka Auto Group sp. j. 37 35024
46 Firma Gutkowski Jan Gutkowski 35,8 19116
47 Mawa Sp. z o.o. sp.k. 33,9 7241
48 Agencja Nasienna Sp. z o.o. 31,9 1118
49 Technika Biurowa Sp. z o.o. 31,5 699
50 Serce Sp. z o.o. 30,8 1822
51 Zespół Położnych i Pielęgniarek Środowiskowo – Rodzinnych MATER Sp. z o.o. 29,4 153
52 Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp. z o.o. 28,5 28121
53 TKH Kabeltechniek Sp. z o.o. 28,3 3832
54 Demon Sp. z o.o. 23,7 3568
55 Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. 22,9 526479
56 LEPUS 2 Marian Zając 21,3 38965
57 Reko Sp. z o.o. 20,2 53
58 Raf-Trans Sp. z o.o. 19,9 289
59 Hurtownia Kwiatów Rosa Waldemar Pazoła S.J. 18,4 11066
60 Awilux Polska Sp. z o.o. sp.k. 18 33753
61 Outlet Eurocomfort Sp. z o.o. 17,2 4824
62 Wilka Polska Sp. z o.o. 17,2 42164
63 Antidotum Group Sp. z o.o. 16,8 925
64 Centrum Handlowe Manhattan Sp. z o.o. 16,8 16376
65 Sporting S.J. PPH 16,3 2352
66 Skup Zwierzyny Łownej PZŁ Sp. z o.o. 15,8 577
67 Unitec Polska Sp. z o.o. 15,6 21242
68 Leithäuser Polska Sp. z o.o. 15,4 62925
69 SPINKO Sp. z o.o. 14,9 209096
70 Choice Genetics Polska Sp. z o.o. 14,6 5940
71 Vira Night Live Sp. z o.o. 13,9 5122
72 Centrum Medyczne Hubert Sp. z o.o. 12,5 2270
73 Ambit Sp. z o.o. 11,7 59641
74 Agencja Reklamowa El Sp. z o.o. 11,6 3555
75 Ensinger Polska Sp. z o.o. 10,5 56720
76 PW Arkton Sp. z o.o. 10,4 50385
77 Agencja Ochrony Pewność Sp. z o.o. 10,2 2083

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by MieczysawPraca własna, CC BY-SA 3.0, Link