Dolnośląskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Dzierżoniowie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskały 33 firmy z siedzibą w Dzierżoniowie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Dzierżoniowie
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Mirero Sp. z o.o. 230,6 4445
2 Centrum TMT, Tadeusz Kwiędacz, Tomasz Kwiędacz- S.J. 155,9 38705
3 GALMA Sp. z o.o. 125,3 976
4 Domino Polska Sp. z o.o. S.K. 115,7 33609
5 MCNS Polyurethanes Europe Sp. z o.o. 114,4 245048
6 PUH Era Sp. z o.o. 101,7 1961
7 Rulmeca Poland Sp. z o.o. 82,9 17149
8 Frankonia Poland Sp. z o.o. 62,6 39127
9 Orion PU Sp. z o.o. 60,7 267026
10 TEXTIM Sp. z o.o. 59 12804
11 Dzierżoniowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 52,8 976
12 ZEBRA Sp. z o.o. 49 78482
13 Elektroster Sp. z o.o. PUHP 48,6 3523
14 Reha-Med24 Sp. z o.o. 47,9 247
15 Fago Sp. z o.o. 41,1 18183
16 Towarzystwo Eksploatacji Surowców Mineralnych Sp. z o.o. S.K. 39,4 35985
17 TN Agency Sp. z o.o. 39,3 676
18 Connectors Poland Sp. z o.o. 35,1 10703
19 Famatel Polska Sp. z o.o. 29,8 1351
20 UNISON ENGINE COMPONENTS POLAND Sp. z o.o. 26,2 322425
21 LIBRA Sp. z o.o. 23,4 102515
22 BROEN S.A. 22,6 133047
23 MEKSYK S.J. Hurtownia Papierosów 19,7 1239
24 Spółdzielnia Inwalidów Elektromet 19,2 14190
25 METALIS POLSKA Sp. z o.o. 17,9 177285
26 S&S Poltrans Sp. z o.o. 17,2 888
27 Galwanizer Sp. z o.o. 16,5 46826
28 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Remetex Andrzej Ludwikowski Bogumiła Ludwikowska sp. j. 16,2 27136
29 Profit Sp. z o.o. 15,9 614
30 Zepar Sp. z o.o. 14,8 814
31 HARRIS CALORIFIC INTERNATIONAL Sp. z o.o. 12,1 332757
32 Mecamen Polska Sp. z o.o. 11,5 7479
33 DELTA IN Sp. z o.o. 11,5 776

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Andrzej Otrębski, CC BY-SA 4.0, Link