Kujawsko-Pomorskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Grudziądzu

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskały 33 firmy z siedzibą w Grudziądzu, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Grudziądzu
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Opec-System Sp. z o.o. 6442,5 60298
2 Unia Trade Sp. z o.o. 768,8 1510
3 Grudziądzka Spółdzielnia Mleczarska 611,6 6093
4 SOF-DREW Sp. z o.o. 475,3 4861
5 T.K.J. Matuszewski S.J. 374,8 49429
6 Posejdon-Dystrybucja Sp. z o.o. 213,5 10755
7 Eldom Sp. z o.o. S.K. 206,3 41801
8 Promet Sp. z o.o. 153 94035
9 DNT Sp. z o.o. 139,8 941
10 Trade & Logistics Sp. z o.o. 138,7 1361
11 Hardy Sp. z o.o. 104,9 11519
12 Digito Sp. z o.o. 102,9 4128
13 OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. 95,1 81841
14 SLIWINSKI Sp. z o.o. 90,3 3776
15 MSU S.A. 71,3 136991
16 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. 71,2 124780
17 Przedsiębiorstwo Wyrobów Stalowych Sp. z o.o. 43,5 16425
18 Farmacja Siedleccy sp. z o.o. 43,1 2653
19 Budrex Grudziądz Sp. z o.o. 42,1 1018
20 K3 Sp. z o.o. 41,8 24968
21 PPH SARA Jacek Pieściński i Hanna Pieścińska S.J. 38 22436
22 ATM Business Group Sp. z o.o. 34,6 1640
23 Rządz Mniszek-Med. Sp. z o.o. 32,7 1235
24 P.H. POSEJDON Lewandowski Sławomir, Gronek Janusz S.J. 30 12653
25 Taylor Prune Sp. z o.o. 28,4 38915
26 LA RIVE S.A. 20,3 328702
27 Surimet E. Tankiewicz, W. Biegańska, M. Biegański S.J. 20 9948
28 GAJA Sp. z o.o. 17,1 5202
29 Tomar Maria Haczkowska, Julian Haczkowski S.J. 14,5 5235
30 Heutink Poland Sp. z o.o. 13,6 5793
31 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Euromedica Sp. z o.o. 13,5 4933
32 Opec-Ineko Sp. z o.o. 11,2 103938
33 Zakład Produkcji Obuwia LEMIGO Mirosław Garbacz 10,2 96958

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Grzegorz Piotrowski, CC BY-SA 3.0, Link