Dolnośląskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Głogowie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 31 firm z siedzibą w Głogowie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Głogowie
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. 6926,1 52585
2 Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Głogowie 861,9 13547
3 Komunikacja Miejska Sp. z o.o. 640,3 15421
4 Przychodnia Hipokrates Sp. z o.o. 637 795
5 ASP Polska Sp. z o.o. 513,4 13736
6 Pol-Audyt Sp. z o.o. 318,4 273
7 Elmine Sp. z o.o. 176,2 13023
8 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ritex Sp. z o.o. Sp.K. 124,9 3284
9 Arra Group Sp. z o.o. S.K. 107,1 28834
10 AUTOMATYKA – MIEDŹ Sp. z o.o. 89,1 53876
11 Firma Architektoniczno Budowlana Restauracji Zabytków Architekton Leszek Peljan, Leszek Link S.J. 85,4 11533
12 Omnis Group Sp. z o.o. 68,2 9403
13 Outsourcing Pro Tyche Sp. z o.o. 58,8 306
14 JWW Development Sp. z o.o. 55,4 216
15 Adgaz – Walczak i S-Ka Sp. z o.o. 55,1 581
16 Ragen Sp. z o.o. 51,5 5091
17 Enecco Sp. z o.o. 39,3 4581
18 Puls Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska 37,7 850
19 Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywczo-Handlowe Kompasz Sp. z o.o. 36,7 3569
20 Ligum Pol Sp. z o.o. 34,7 24168
21 Sobota Sp. z o.o. 30,5 2112
22 PLJOB Sp. z o.o. S.K. 28,3 3245
23 Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Instal Leszek Lewandowski Spółka Jawna 27,2 3920
24 Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane BODEX J. K. Bordulak S.J. 19,1 46371
25 PRODAL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 17,7 1268
26 Serce Sp. z o.o. 17,6 847
27 Kantor Wymiany Walut Imbis Dariusz Dziubiński, Teresa Golis sp.j. 13,4 1316
28 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 13 35581
29 Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe HYDROSYSTEM Sp. z o.o. 12,1 2781
30 Hurtownia Materiałów Budowlanych MAT-BUDEX I. Kucharska S. Wolff S.J. 11,6 10148
31 Yvonne-N Sp. z o.o. 10,1 4449

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Zetem, CC BY-SA 3.0 pl, Link