Lubuskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Żarach

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 31 firm z siedzibą w Żarach, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Żarach
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 POL – ORSA Sp. z o.o. 1175,7 20964
2 Professional Technology Sp. z o.o. 467,8 867
3 Marco Systemy Budowlane Sp. z o.o. 460,2 7241
4 CORVUS Sp. z o.o. 277,4 8657
5 Chaber Wyroby z Drewna Sp. z o.o. w Żarach 268,4 512
6 Urban Polska Sp. z o.o. 176 29138
7 Kobra S.J. Teresa Olejnik i Mirosław Hamerliński 152,2 7986
8 Holzhandel Kantor Pl Sp. z o.o. 151,9 3611
9 FLABEK Sp. z o.o. 81,8 1325
10 Boa Sp. z o.o. 76 1731
11 M&J Sp. z o.o. 75,1 8431
12 Logius Sp. z o.o. 62,9 2039
13 Tetrum Sp. z o.o. 57,6 1558
14 Zettler Electronics Poland – Sp. z o.o. 51,5 3570
15 Stahlbau Sp. z o.o. 48,7 9659
16 Bema Plus Sp. z o.o. 45,6 2400
17 Sierakowska Spółdzielnia Producentów Mleka 43,1 386
18 Megami Sp. z o.o. 38,8 20780
19 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Sp. z o.o. 27 1777
20 Spomasz Trans Sp. z o.o. 25,6 8529
21 Multimon Polska Sp. z o.o. 24,5 43626
22 Syncreon Logistics Polska Sp. z o.o. 22,4 129789
23 Plastbud Sp. z o.o. 19 8607
24 GRUPA BUDUJESZDOM Sp. z o.o. 18,2 616
25 PEKOM S.A. Przedsiębiorstwo Komunalne 17,2 13724
26 SAGE Automotive Interiors Poland Sp. z o.o. 15,6 56121
27 Euro – Bud Sp. z o.o. 13,9 854
28 Malta Sp. z o.o. 12,4 3911
29 Żarska Spółdzielnia Producentów Mleka 12,4 603
30 Magda Kazimierz Spurek Elżbieta Spurek S.J. 11,3 656
31 Smulders Groep Poland Sp. z o.o. 10,8 30084

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Rmisko, CC BY 3.0, Link