Wielkopolskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Gnieznie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 36 firm z siedzibą w Gnieznie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Gnieznie
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Briju Surowce Briju Secur Sp. z o.o. S.K. 865,6 197852
2 Interma Trade S.A. 690,8 67864
3 Md Trade Zofia i Roman Macioszek sp.j. 321,8 5229
4 Multitec Sp. z o.o. sp.k. 288,9 52608
5 Van Der Wal Polska Sp. z o.o. 256,1 13784
6 Protra Sp. z o.o. 207,5 3034
7 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Jastan Sp. z o.o. 170,5 562
8 Bovelli Bedding Sp. z o.o. 154,7 26694
9 URBIS Sp. z o.o. 142,3 49274
10 Tuba Multimedia Sp. z o.o. 86,7 4328
11 Hawa S.A. 86,1 25547
12 DRINKS Sp. z o.o. 84,6 2115
13 Briju Secur Sp. z o.o. 65,4 3641
14 Bezokularow.pl S.A. 60 10408
15 Spółdzielnia DOZÓR 56,9 13613
16 PANASONIC ENERGY POLAND S.A. 55,9 106411
17 PHUP Poldrób Sp. z o.o. 49,5 7027
18 AKWA Sp. z o.o. Zakł. Produkcyjny Armatury Przemysłowej 47,8 12006
19 Saldo Sp. z o.o. 45,1 460
20 Jeremias Sp. z o.o. 39,6 159324
21 Gnieźnieńska Spółdzielnia Pracy 34,6 186
22 Lodmar Gastro Solution Sp. z o.o. 33,7 3183
23 Verallia Polska Sp. z o.o. 29,6 35288
24 PHUP Gniezno Sp. z o.o. Sklep Polski S.K. 28,6 14716
25 Prinest Sp. z o.o. 27,7 1007
26 Cfactory Sp. z o.o. 23,5 3377
27 Konstruktor Sp. z o.o. 19,3 20081
28 Maba Plast Sp. z o.o. 16,6 4788
29 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. 16,5 43868
30 Handel-Usługi LECH-POL Mariusz Głowacki S.J. 16,2 8499
31 Sklepy Spożywcze Krzysztof Kula sp.j. 15,4 18226
32 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe Stawoj Sp. z o.o. 13,6 388
33 JO Budynki Sp. z o.o. 13,6 2554
34 DAW Systems Sp. z o.o. 12,9 1988
35 Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 11,3 76016
36 PW Elektro – Hurt Aleksander Winter Sp. z o.o. 10,6 30939

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Wojtekskalski, CC BY-SA 3.0, Link