Podlaskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Suwałkach

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 37 firm z siedzibą w Suwałkach, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Suwałkach
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 OIL Transfer Investment Sp. z o.o. 11323,2 133286
2 CDM Sp. z o.o. 529,2 4056
3 Mantrida Sp. z o.o. 482,5 3442
4 Padma Sp. z o.o. sp.k. 443,2 180592
5 Reso Europa Service Sp. z o.o. 401,3 98040
6 Racis Development Sp. z o.o. 339,1 19168
7 P P H Getak’s Sp. z o.o. 324,7 22287
8 Budopol – Chata – M6 Żynda S.J. 284,8 57456
9 STACJA PALIW KARP S.J. 217,5 1786
10 Ambit Sp. z o.o. 187,7 438
11 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Budopol Suwałki Hajko sp.j. 163,6 48444
12 Zakład Wyrobów Metalowych Dojnikowscy S.J. 152,4 37266
13 Dard Sp. z o.o. 149 779
14 Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. 135,8 100858
15 Leśna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach 98,3 720
16 AM&HP Sp. z o.o. 64,9 20932
17 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – PRODUKCYJNE „GARDEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 63,2 2070
18 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Marko Marek Dermont, Marek Malinowski Sp. J. 58,3 9940
19 SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW PROJEKT – SUWAŁKI 56,5 319
20 Code&Pepper Sp. z o.o. 50,9 575
21 ASPI Sp. z o.o. S.K. 42 22944
22 SC-Toolsystems Sp. z o.o. 36,3 872
23 Praktyka Lekarzy Rodzinnych Na Klonowej Sp. z o.o. 29,6 1798
24 MALOW Sp. z o.o. 29,5 339125
25 Kristup Sp. z o.o. 28,1 63
26 SALAG Sp. z o.o. S.K. 28,1 72972
27 Centrum Ceramiki Budowlanej Importex Czernialis S.J. 27 33300
28 Matrix Oil Polska Sp. z o.o. 26,6 5346
29 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRAM Sp. z o.o. 21,8 6609
30 Agmar Butkiewicz i Wspólnicy sp. j. 20,5 3234
31 ROAN – Hurtownia Opakowań Piskorz, Liszewski S.J. 18,5 19961
32 Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług Janex Sp. z o.o. 14,2 2927
33 DUET Karwowska Sp.J. 14,2 12773
34 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa W Suwałkach 13,5 30148
35 Prymus Sp. z o.o. 11,8 8358
36 Spec Zespół Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. 11,7 130
37 Spółdzielnia Mieszkaniowa Podmiejska 10,9 96

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Adrian Piekarski Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, Link