1Mazowieckie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Łomiankach

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 36 firm z siedzibą w Łomiankach, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Łomiankach
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 WWW Construction Sp. z o.o. 534,1 1694
2 Covendo Sp. z o.o. 522,6 4685
3 BPW POLSKA Sp. z o.o. 459,4 61119
4 Papilart Sp. z o.o. sp.k. 399,9 13648
5 Zakład Techniki Cieplnej I Chłodniczej Klima Sp. z o.o. 254,3 15651
6 Dak Holz Biuro Handlu Zagranicznego Sp. z o.o. 228 8492
7 ABRAMIS Sp. z o.o. 209,1 28772
8 Spółdzielnia Handlowo – Usługowa Samopomoc Chłopska w Łomiankach 189,8 5867
9 Grey Consulting & Brokerage Services Sp. z o.o. 172,9 10240
10 4Dom Sp. z o.o. 147,4 467
11 INTERTRANS – SERVICE Sp. z o.o. 119,1 5891
12 Sanexim Sp. z o.o. 93,4 695
13 Elproma Elektronika Sp. z o.o. 93,3 26291
14 MARK – BUD Kowalski i Spółka S.J. 77,2 10442
15 Atf Heave Transport Adam Fijał 59,3 56352
16 Vet Planet Sp. z o.o. 59,1 41903
17 Siba Polska Sp. z o.o. 49,5 3888
18 Eltronika Sp. z o. o. 47,3 9469
19 Matex Controls Sp. z o.o. 38 33028
20 Centrofarm Sp. z o.o. 33,9 1971
21 Sat-System Sp. z o.o. 33,3 8964
22 Polmo Łomianki S.A. 31,9 113672
23 MAROLEX Sp. z o.o. 30,5 29211
24 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WOŹNIAK S.J. 27 20103
25 ERADUR Sp. z o.o. 26,8 7911
26 CAD/CAM SOLUTION Sp. z o.o. 26,6 55010
27 Eurotir Sp. z o.o. 23,9 675
28 ANTAP GRUPA Sp. z o.o. 23,9 8074
29 DAWOJ Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 23,9 1083
30 POLSOUND Sp. z o.o. 23,7 35300
31 Ursapharm Poland Sp. z o.o. 23 72316
32 Biuro Rachunkowe Pioniew Sp. z o.o. 20,2 531
33 Sun-Farm Sp. z o.o. 18,3 36222
34 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. 17,8 97979
35 Koloryt Plus Sp. z o.o. 14,7 2795
36 SMARTTECH Sp. z o.o. 14 9862

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by I, Hiuppo, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2309920