4Pomorskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Kwidzynie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskały 33 firmy z siedzibą w Kwidzynie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Kwidzynie
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 J.K. Wakro Sp. z o.o. 1787,3 3891
2 Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Strzelbud Sp. z o.o. 539,8 34063
3 Iglotech Sp. z o.o. 179,5 49523
4 Cegłowscy Sp. z o.o. 173,1 507
5 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 151,4 23885
6 Kwago Sp. z o.o. Agencja Ochrony 150 54
7 Spółdzielnia Pracy Usług Motoryzacyjnych w Kwidzynie 117,7 1262
8 PMT IT Sp. z o.o. 113,6 129
9 Fabryka Plastików KWIDZYN Sp. z o.o. 94 190386
10 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Bms S.J. Z. Bielecki 90,9 11729
11 B.M. Polska Sp. z o.o. 85,3 102636
12 Subcon Sp. z o.o. 76,7 862
13 POLIBOX Sp. z o.o. 67,3 5153
14 Rodło Spółdzielnia Produkcyjno – Usługowa 61,1 6618
15 Zdrowie Sp. z o.o. 60,2 15159
16 Dm Logistics Sp. z o.o. 55 836
17 Spółdzielnia Mieszkaniowa Nad Liwą 51 6667
18 Lacroix Electronics Sp. z o.o. 43,2 530944
19 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Insbud Jerzy Filipczak i Marian Zardzewiały- sp.j. 37 2126
20 Wiola-Invest Sp. z o.o. 33,5 1059
21 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Tedmar Sp. z o.o. 30,8 646
22 Przedsiębiorstwo Hotele Sp. z o.o. 30,6 3546
23 Lemahieu Polska Sp. z o.o. 29,8 136832
24 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kwidzynie 29,5 24235
25 Dehoplast Polska Sp. z o.o. 24,4 6374
26 Gospodarstwo Rolne w Bronnie Sp. z o.o. 20,5 13892
27 Ziarn-Pol Sp. z o.o. 20 34190
28 Hurtownia Elektryczna BYCHOWO-HEL Wiesław Harackiewicz S.K. 18 8339
29 International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. 13,5 5496765
30 Polima Sp. z o.o. 12,9 27956
31 Betex-Transport Sp. z o.o. 11,4 795
32 Stalkor Sp. z o.o. w Kwidzynie Przeds. Wielobranżowe 11,2 1049
33 Centrum Medycyny Pracy Zakład Leczniczo – Profilaktyczny Sp. z o.o. 10,3 5002

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Kudak, CC BY-SA 3.0, Link