1Mazowieckie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Płocku

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 60 firm z siedzibą w Płocku, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Płocku
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Firma Dziewiarska Stan – Rys S.J. S. Kilanowski i S-ka, S.J. 2187,7 8914
2 Logos Sp. z o.o. 1395,9 16340
3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 1233,8 32242
4 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej T B S Sp. z o.o. 1024 15468
5 Andżelika Tarkowska Marek Tarkowski S.J. Rinkon S.K. 945,5 4884
6 Neo – Tec Sp. z o.o. 619,4 36071
7 Technik Polska Sp. z o.o. 605,1 24102
8 Kic-Pak Sp. z o.o. 330,7 10194
9 H.F.Płock Sp. z o.o. 287 7067
10 Taurus Sp. z o.o. 228,2 28157
11 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 200,3 72354640
12 Usługi Pożarnicze Tomasz Łydkowski Sp. z o.o. 166,6 5100
13 Orlen Serwis S.A. 135,2 240941
14 Miratrans-Mazowsze Spółka z Ograniczoną Odpowiedzianością 125,3 967
15 Piecobud Sp. z o.o. S.K. 122,2 4719
16 Orlen Administracja Sp. z o.o. 119,8 21609
17 Rinkon Sp. z o.o. 96,8 7901
18 Szkło-Bud Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 93,8 4290
19 Levi Strauss Poland Sp. z o.o 80,4 187950
20 PHU Uni – Trade Export – Import S.J. 78,8 9625
21 Budmat Auto 3 Sp. z o.o. 78,8 3256
22 Piecobud Sp. z o.o. 73,3 5868
23 Lewandpol Proenergia Sp. z o.o. 71,3 1014
24 Wypożyczalnia Kontener Zbigniew Wiktorski Sp.J. 68,9 5995
25 Spec-Rem S.A. 66,6 13181
26 Phoenix Sp. z o.o. 57,7 798
27 Auto Forum 2 Sp. z o.o. 53,7 21926
28 Fol Druk Flexo Sp. z o.o. 51,2 23443
29 Solumus S.A. Spółka Komandytowo – Akcyjna 49,7 240423
30 ORLEN OCHRONA Sp. z o.o. 47,4 59389
31 El -Kons- Bud Sp. z o.o. 44,8 8537
32 Softhard S.A. 43,8 20491
33 PSS SPOŁEM ZGODA 43,2 25294
34 Tagrel T.G. Lewandowscy S.J. 42,9 60418
35 Edmer Sp. z o.o. 39,5 1609
36 Amatech Amabud Elektrotechnika Sp. z o.o. 37,7 3991
37 Partner Premium Salata sp. j. 35,9 12055
38 Spec – Rem Urządzenia Specjalistyczne Sp. z o.o. 34,8 1402
39 BUDMAT AUTO Sp. z o.o. 33,8 42406
40 PPHU Eko – Benz Sp. z o.o. 31 451
41 Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. 28,7 46302
42 Budmat Transport Sp. z o.o. 27,1 27252
43 Ad Sp. z o.o. 26,8 1692
44 Orlen Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. 26,6 67762
45 Saba Med Sp. z o.o. 24,8 3445
46 Auto Forum Sp. z o.o. 23,8 21783
47 Ex-Technika Pl Sp. z o.o. 20,5 746
48 Galwa – Kor Sp. z o.o. 19,5 24645
49 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Tech-Export Sp. z o.o. 18,1 8244
50 Marpol Sadeccy sp.j. 17 4208
51 Pern S.A. 16,4 5629328
52 PU Zieleń Sp. z o.o. 15,7 7690
53 Budomat Sp. z o.o. Grupa Polskie Składy Budowlane 15,7 3600
54 Instal-Gaz Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 12,9 10981
55 Orlen Eko Sp. z o.o. 12,1 90800
56 Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 12 71775
57 Clima Hit Sp. z o.o. S.K. 11,6 3756
58 GRAM Sadeccy S.J. 11,6 31500
59 STU Płock Sp. z o.o. 10,6 9677
60 Cefor Sp. z o.o. 10,4 1056

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Maciek 86Praca własna, CC BY-SA 4.0, Link