Zachodniopomorskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Kołobrzegu

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 50 firm z siedzibą w Kołobrzegu, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Kołobrzegu
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Organizacja Producentów Ryb Bałtyk Sp. z o.o. 3311,5 10022
2 SGB Sp. z o.o. S.K. 1123,4 263
3 K.Star Sp. z o.o. 631,1 7663
4 All Good Sp. z o.o. 606,7 5833
5 GT Corp Sp. z o.o. 389 3249
6 Nord-Fish S.J. W. Batko A. Makowiecki 323,3 588028
7 Diva Sp. z o.o. 226,4 18836
8 Eds Strojny sp.j. 208 418700
9 Svedpol Nieruchomości Sp. z o.o. 200 7952
10 Obiekty Sanatoryjno Wczasowe PÓŁNOC Sp. z o.o. 163,4 27116
11 JMB Sp. z o.o. S.K. 158,5 1245
12 Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. 150,6 68990
13 Art. -Dom Sp. z o.o. 137,5 8043
14 HNS 16 Sp. z o.o. 122,6 8423
15 Navi-Glob Sp. z o.o. 116,6 198
16 Olmar Centrum Epsilon Sp. z o.o. 115 70
17 Kapefka Sp. z o.o. 102,6 379
18 Polska Grupa Budowlano-Inżynieryjna Sp. z o.o. Jastrząb sp.k. 90 1313
19 KERD Sp. z o.o. 86,3 17464
20 Polgrek Sp. z o.o. 82,3 1457
21 Nobilitat Sp. z o.o. 81 33091
22 Grupa Jabłoński Sp. z o.o. 77,2 121
23 Balt – Servis Sp. z o.o. 74,4 16676
24 Thermoplus Sp. z o.o. 74 1258
25 ZBI-Markt Sp. z o.o. 69,4 777
26 Polska Żegluga Bałtycka S.A. 60,7 349368
27 Drek Sp. z o.o. 57,2 5970
28 Spectre Sp. z o.o. 50,8 1100
29 KM Kołobrzeg Sp. z o.o. 48,3 3861
30 RÓŻEWSCY SPA Sp.J. 41,7 21318
31 BEM Sp. z o.o. 36,4 5456
32 Travel-Netto sp. z o.o. 33,9 24375
33 Konsorcjum ANDZIAK S.J. 32,5 7178
34 Pro-San S.J. 29,9 107538
35 Baupol Przed.Handlowo – Usługowe Sp. z o.o. 28,4 2770
36 Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa 27,5 45933
37 Auto Centrum Jacex Sp. J. R.E. Kozłowscy 25,1 14356
38 Kartonik Sp. z o.o. 24,2 2413
39 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 23,3 160771
40 Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 22,7 44095
41 VERANO Sp. z o.o. Centrum Zdrowia i Relaksu 22,1 74881
42 Organizacja Rybaków Łodziowych-Producentów Rybnych Sp. z o.o. 22 3117
43 Luberon Sp. z o.o. 20,7 1614
44 Albax Sp. z o.o. 17,9 6890
45 Posejdon Sp. z o.o. Ośrodek Sanatoryjno – Wypoczynkowy 16,3 11275
46 Dom Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 14,3 1063
47 Idea Spa Travel Sp. z o.o. 14,2 52369
48 Kolmed-Center Sp. z o.o. 13,3 418
49 Gawinex Sp. z o.o. 12,3 1284
50 KORMORAN Sp. z o.o. Ośrodek Leczniczo Wypoczynkowy 11,3 10967

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Radosław DrożdżewskiPraca własna, CC BY-SA 3.0, Link