4Pomorskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 48 firm z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Assel Holding Sp. z o.o. 38807,2 439893
2 Ultima Displays Polska Sp. z o.o. 5428,4 7776
3 Katmet Sp. z o.o. 3542,5 16859
4 Sono – Expert Sp. z o.o. 2145,6 5872
5 UNICO Sp. z o.o. 540,6 3263
6 Mileso Sp. z o.o. 533,8 4183
7 Ecopartner Sp. z o.o. 340,6 874
8 Autoconsult i Sp. z o.o. w likwidacji 298,1 201
9 Gaja Sp. z o.o. 295,9 5924
10 Agrosec Polska Sp. z o.o. S.K. 289,5 3176
11 Biuro Rachunkowe Jechna Sp. z o.o. 214,2 1447
12 Lege-Artis Sp. z o.o. Kancelaria Usług Audytorsko-Rachunkowych 210,2 411
13 ECO – Constructions Sp. z o.o. 207,8 5213
14 Darekon Sp. z o.o. 186,1 26042
15 SEZAM – FURMAN Sp. z o.o. 176,3 54165
16 Truck Shop Sp. z o.o. S.K. 174,1 2199
17 Venus Commodities Sp. z o.o. 161,3 2222
18 Electromarine Sp. z o.o. 133,6 605
19 QandS Sp. z o.o. 132,6 1201
20 Erontrans Sp. z o.o. 131,5 106349
21 Transfer Sp. z o.o. 121,3 1022
22 Pulsfarm Sp. z o.o. 89,5 45
23 Exada Sp. z o.o. 86,9 5546
24 Sinus-Komputery Sp. z o.o. 86,4 72
25 JAZBUD Sp. z o.o. 84 8744
26 Aeroklub Gdański 76,9 7992
27 Wspólne Przedsiębiorstwo Promex T. Ciarkowski, M. Czechowski S.J. 76,3 5449
28 Kompranet. PL Sebastian Mróz S. J. 74,5 2628
29 Monster Media Group Sp. z o.o. 72,7 2700
30 CID Sp. z o.o. 65 6375
31 Aludor Sp. z o.o. 59,9 990
32 MD Logistics Transport Sp. z o.o. 59 519
33 Hurtownia Jola Sp. z o.o. 52,7 3962
34 B.R.O. Sp. z o.o. 46,2 47
35 S.Drog Sp. z o.o. 42,9 2322
36 BIG-MOT Sp. z o.o. 39,5 2593
37 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wik Sp. z o.o. 38,9 34742
38 Alpha Bau Sp. z o.o. 38,7 1883
39 Spółdzielnia Transportu Wiejskiego W Gdańsku 33,3 3024
40 PEC Sp. z o.o. Pruszczańskie Przeds. Ciepłownicze 30,1 17220
41 Supersamy Gdańskie Sp. z o.o. 29,4 214
42 Elek Sp. z o.o. 29,4 2294
43 PH S.K. Sp. z o.o. 23,1 2404
44 Lid Sp. z o.o. S.K. 22,1 12392
45 RAK D. Suszczak i Wspólnicy S.J. 16,2 3738
46 Radunia Spółdzielnia Mieszkaniowa 16 16126
47 INVESTA Sp. z o.o. 11,6 274392
48 HS Security Sp. z o.o. S.K. 10,8 228

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Andrzej OtrębskiPraca własna, CC BY-SA 4.0, Link