Wielkopolskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Koninie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 65 firm z siedzibą w Koninie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Koninie
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Konpack Polska Sp. z o.o. 4702,6 64
2 EKOPACK Sp. z o.o. 1475,2 2571
3 KTK Łabiszyn Sp. z o.o. 838,5 4693
4 Centralna Grupa Energetyczna S.A. 280,1 20693
5 RABA Sp. z o.o. 203,1 1408
6 Koniński Klub Szermierczy 170,2 1065
7 Helado Sp. z o.o. 165,8 8660
8 Tethys Sp. z o.o. Sp.K. 157,6 2649
9 GAP Sp. z o.o. 147,2 2041
10 Spółdzielnia Mieszkaniowa Zgoda 140,2 853
11 Przedsiębiorstwo Melioracyjno -Ekologiczne Eko- Mel Sp. z o.o. 138,5 796
12 Eko Rola Sp. z o.o. 127,6 2179
13 Adkon Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. 123,3 143
14 Budoma Sp. z o.o. 107,6 1051
15 Artservis Sp. z o.o. 105,5 8684
16 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. 99,1 52259
17 Hydro-Instal Konin Sp. z o.o. 90,5 2255
18 Konimpex Chemicals Sp. z o.o. 90,4 19910
19 Wromet Sp. z o.o. 86,8 3189
20 M.A.R. Sp. z o.o. 85,7 3015
21 Społem PSS w Koninie 82,7 8463
22 Fem Sp. z o.o. S.K. (Dawniej: Fem-1 Sp. z o.o.) 79,1 3111
23 Fermintrade Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 77,9 25261
24 VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o. 75,4 30977
25 AUTOMOBILE TORINO Sp. z o.o. 66,1 18419
26 KRJ Display Sp. z o.o. 58,7 17656
27 Draft 5 Sp. z o.o. 57,5 1213
28 Auto Mirmar Sp. z o.o. 54 3639
29 L-Contact Sp. z o.o. 52,5 5057
30 SBD S.Sypniewska S.K. 49,7 2715
31 AGTOS POLSKA Sp. z o.o. 48,5 15606
32 Top Rola Sp. z o.o. 45,2 63
33 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 44,1 51404
34 Domcar Sp. z o.o. 43 12667
35 Caganowski i Wspólnicy Sp. z o.o. 39,6 907
36 Centrum Ubezpieczeń i Leasingu Wiktorski/Wielgórecki Sp. z o.o. 34,9 19467
37 Ortomed Sp. z o.o. 33,9 724
38 Frapo-Invest Sp. z o.o. 33,8 116842
39 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe ENERGOTECH Sp. z o.o. 33,7 9049
40 DAL-KON Sp. z o.o. 33,5 2196
41 KMK-Klinkier.Pl Sp. z o.o. 32,2 7985
42 Kon – Mar Sp. z o.o. sp.k. 32,2 2149
43 Kopa – Kamiński Maszyny Leśne Sp. z o.o. 31,6 3647
44 Hurtownia Owoców i Warzyw Cytro – Hurt sp.j. Mirosława Łuczak, Leszek Łuczak 30,7 7541
45 Gospodarstwo Rybackie GOSŁAWICE Sp. z o.o. 28,6 101467
46 Adamar Sp. z o.o. w likwidacji 27,9 292
47 Grupa Kupsik Sp. z o.o. sp.k. 27,9 35014
48 Bis Rystef Sp. z o.o. 26,9 500
49 Frontal Aluminium Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 26,2 4886
50 Jadast Sp. z o.o. 25,7 752
51 Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 25,5 30440
52 Rekopack – Zawal S.J. 22,5 13534
53 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 22,3 97884
54 LBJ Preus Sp.J. 21,3 3883
55 Aqua Flo Sp. z o.o. 20,3 38
56 Annstal Sp. z o.o. 20,2 3987
57 LM AUTO Sp. z o.o. 19,5 868
58 Nowicki Ryszard Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 19 9155
59 Polferm Sp. z o.o. 17,5 4269
60 ZOZ i Medycyny Pracy Med – Alko Sp. z o.o. 17,3 13793
61 Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. 15,1 6670
62 HORTIMEX Plus Sp. z o.o. Sp-ka Komandytowa 13,5 26536
63 Nowa Sienna Sp. z o.o. 13,3 5500
64 PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO BUDOWLANE TRANZYT KRAŚNIEWSKA IRENA 10,9 15829
65 Kon – Sped Sp. z o.o. 10,8 1387

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Sławomir MilejskiPraca własna, CC BY-SA 3.0 pl, Link