Dolnośląskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Legnicy

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 69 firm z siedzibą w Legnicy, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Legnicy
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Gebrüder Peters Polska Sp. z o.o. 1736 1223
2 Agencja Rozwoju Społecznego ARS Sp. z o.o. 1006 5907
3 Buwar Sp. z o.o. 846,4 11076
4 Bałtyk Sp. z o.o. 786 632
5 Portus Kancelaria Sp. z o.o. 734,1 147
6 SRP Finance Sp. z o.o. 681,3 258
7 Mr Job Hr Support Sp. z o.o. 468,6 472
8 Power Factory Sp. z o.o. 456,8 2806
9 Spółdzielnia Mieszkaniowa PIEKARY 431,5 44515
10 Remak Sp. z o.o. 365,4 25640
11 Ruka Projekt Sp. z o.o. 313,9 809
12 Tiga Cynk Sp. z o.o. 239,4 14833
13 Gravis Sp. z o.o. Rachunkowość I Podatki 219 319
14 Sprzedaż i Marketing DRB Sp. z o.o. S.K. 217,3 19538
15 KSM Poland Sp. z o.o. 187,6 22451
16 Gartner Sp. z o.o. 186,3 133
17 Steam Alicja Walczak Sp. z o.o. 179,7 8625
18 MK Engineering Sp. z o.o. 176,4 839
19 Alex Sp. z o.o. 166,3 1901
20 Spółdzielnia Mieszkaniowa Załoga 165,2 2392
21 PIEC – BUD Wrocław Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych 149,9 131008
22 Rileta Sp. z o.o. 148,8 36700
23 ELSUR Sp. z o.o. 144 25066
24 DCU Sp. z o.o. 142,2 1108
25 Specjalistyczne Sklepy Medyczne I Punkty Ortopedyczne ULMED Sp. z o.o. 125,8 4851
26 Euromati Sp. z o.o. 117,3 791
27 3MD Recycling Sp. z o.o. 96,6 3779
28 Dorfner Minerals Polska Sp. z o.o. 78,5 15326
29 HURAS Sp. z o.o. Konstrukcja i Budowa Maszyn Specjalnych 73,8 27466
30 GALL – ICM S.J. 63,6 66970
31 Nieruchomości Kwadrat Sp. z o.o. 55,9 27
32 P. H. JAREXS Sp. z o.o. 54,5 10136
33 Mieszkaniowa Spółdzielnia Własnościowa Nasz Dom 52,5 2198
34 Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. 52,4 10341
35 PATELEC – ELPENA Sp. z o.o. 51 29994
36 Piast Patrol Sp. z o.o. 51 1944
37 Bravos Sp. z o.o. 47,9 2587
38 BFM – BTH Sp. z o.o. 47,7 16596
39 Centrum Medyczne w Legnicy Sp. z o.o. 45,8 4389
40 Koleje Dolnośląskie S.A. 44,5 103058
41 Cinema 3D S.A. 44,4 17894
42 Eurosilos Sp. z o.o. 43,1 604
43 Premium Drb Sp. z o.o. S.K. 41,2 11379
44 Lis Polska Sp. z o.o. 40,6 149573
45 MP – INWEST Sp. z o.o. 40,4 3857
46 Vasco Group Sp. z o.o. 39,3 10891
47 PRO-BUD Janusz Pawłowski i Wspólnicy. S.J. 39 81270
48 Elnet Serwis Sp. z o.o. 37,5 741
49 Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 34,2 75264
50 MKS-Bud Sp. z o.o. 29,4 2850
51 Mitek Industries Polska Sp. z o.o. 24,4 29187
52 Spreadshirt Manufacturing Polska Sp. z o.o. 24,1 15184
53 Uzin Polska Produkty Budowlane Sp. z o.o. 23,4 60382
54 Beck & Pollitzer Engineering Services Sp. z o.o. 23,1 3012
55 Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. 22 5572
56 Citymetal Grupa Prosigma Sp. z o.o. S.K. 21,6 2610
57 GATES POLSKA Sp. z o.o. 20,8 1399993
58 Centrum Odszkodowań Drb Sp. z o.o. S.K. 20,3 44195
59 BREVIS Sp. z o.o. 19,8 4196
60 Zakład Usługowy WIW – BUD Sp. z o.o. 17,8 4679
61 Apinex Technika Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. 17,5 11111
62 C + P Systemy Meblowe Sp. z o.o. 17,4 77441
63 VIESSMANN TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o. 15,9 696663
64 Piast Group Sp. z o.o. 15,1 8352
65 Progress XXVIII Sp. z o.o. 14,2 5065
66 B&M Medyk Sp. z o.o. Przychodnia Lekarska 13,1 2975
67 Eukana A.Aluk-Rowiński, P. Matijczak sp.j. 12,9 5769
68 Piast Sp. z o.o. Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów 12,6 180
69 Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 10,6 237075

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Sławomir MilejskiPraca własna, CC BY-SA 3.0 pl, Link