1Mazowieckie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Piasecznie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskały 63 firmy z siedzibą w Piasecznie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Piasecznie
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Technotop Sp. z o.o. 6366,9 5696
2 Nowotax Sp. z o.o. 1409,1 1861
3 Exeller Polska Sp. z o.o. 1165,5 1540
4 Mogado Sp. z o.o. 466,8 1099
5 RS Inwestycje Sp. z o.o. 450,9 448
6 Semstar Sp. z o.o. 433,4 118
7 Lars Co. Sp. z o.o. 431,5 6912
8 Ftl S.A. 419,4 5312
9 Inesco Sp. z o.o. 340,1 728
10 Neomed Polska Sp. z o.o. 313,1 5405
11 Invest Plan Nr 10 Sp. z o.o. S.K.A. 305,2 422
12 Saipp Security Sp. z o.o. 228 872
13 Centrosan-Bud Jacek Brzeski, Sławomir Wachowicz sp.j. 193,8 12718
14 IQCS Sp. z o.o. 189,4 242
15 Partner Temps Sp. z o.o. sp.k. 186,3 4029
16 Aqua Tech Sp. z o.o. sp.k. 156,6 5107
17 Hotele De Silva Sp. z o.o. 152,1 26710
18 Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno Sp. z o.o. 141,8 32894
19 Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. 133,4 3686
20 A.Marciniak OT sp. z o.o. 122,9 11263
21 B & J Autotransport S.J. 119 8813
22 Tide Software Sp. z o.o. 106,7 2283
23 Zakład Elektroakustyki Profesjonalnej Lubiński S.J. 98,3 3882
24 Serta Polska Sp. z o.o. 90,6 10733
25 G.B.A. Services Europe Sp. z o.o. 79,4 5858
26 Promidea Central Europe Sp. z o.o. 77,9 20962
27 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. 77,9 287531
28 Trox Bsh Technik Polska Sp. z o.o. 67,5 44538
29 Deltaplast Poland Sp. z o.o. 65,4 43180
30 CD Cafe Sp. z o.o. S.K. 64,4 15060
31 Express Logistic Sp. z o.o. 56,3 8781
32 Przeds. Madex Sp. z o.o. 51,7 9491
33 GRAS-CHEM POLSKA Sp. z o.o. 43,1 4165
34 Camionwest Sp. z o.o. 42,4 70
35 IRA – Inteligentne Rozwiązania Automatyki Sp. z o.o. 42 1017
36 NCAB Group Polska Sp. z o.o. 42 16476
37 REYNAERS POLSKA Sp. z o.o. 39,2 123422
38 MB Motors Sp. z o.o. 38,7 59781
39 PPHU Piaseczno Sp. z o.o. 37,4 60543
40 MTB Polska Sp. z o.o. 35,8 1427
41 Federpellami S.P.A. S.A. Oddział W Polsce 34 9079
42 Santa Fe Relocation Services Sp. z o.o. 33,8 11773
43 Dacpol Service Sp. z o.o. 33,3 26181
44 Fontis Sp. z o.o. 31,7 2942
45 Chodzeń Sp. z o.o. sp.k. 26,8 110838
46 Aqua Paweł Karasiewicz Spółka Komandytowa 25,2 4559
47 Goner Sp. z o.o. S.K. 24,1 2196
48 NASKO Sp. z o.o. 22,8 2661
49 CD Cafe Sp. z o.o. 22,4 102
50 Signode Polska Sp. z o.o. 22,1 22107
51 Multi-Production sp. z o.o. 20,5 16325
52 Thai Duong Sp. z o.o. 20,5 5100
53 Global-Serwis Sp. z o.o. 20,4 581
54 Uni – Pack Maciejko S.J. 16,8 15673
55 Auchan Polska Sp. z o.o. 16,3 3723688
56 Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. 15,7 28612
57 Centrum Medyczne Puławska Sp. z o.o. 14,5 19390
58 Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. 14,1 285139
59 Schunk Intec Sp. z o.o. 13,4 10552
60 SPV.REST1 Sp. z o.o. 12,4 133
61 Sarantis Polska S.A. 12 241673
62 Budownictwo Maciejak Sp. z o.o. sp.k. 11,6 17276
63 Lift Components Sp. z o.o. 10,3 9201

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by MzunguPraca własna, CC BY 3.0, Link