Podlaskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Łomży

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskały 43 firmy z siedzibą w Łomży, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Łomży
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Embrus Sp. z o.o. 1610,8 713
2 Top Druk Sp. z o.o., S.K. 1242,7 5084
3 Tardes Sp. z o.o. 726,3 1788
4 Protector Inkaso Sp. z o.o. 681,7 383
5 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 519 43309
6 Borkowina Sp. z o.o. 415,5 15447
7 Spółdzielnia Socjalna Kofisport 365 310
8 Ferma Sikory Sp. z o.o. 176,2 14435
9 Grupa Agrocentrum Sp. z o.o. 126,1 82200
10 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Artplast Sp. z o.o. 111,7 1726
11 Development S.J. Zacharzewski i Skowroński 109,4 59548
12 Medical – Łomża Sp. z o.o. 104,8 3892
13 Securitas East Sp. z o.o. 101,7 43231
14 Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 101,1 255521
15 Eldor-Bud Sp. z o.o. 95,6 1993
16 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. 87,4 22026
17 Pianpol Tex Sp. z o.o. 69,8 4881
18 Ellegance Sp. z o.o. 69,5 2472
19 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Celkal Sp. z o.o. 64,7 303
20 Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 57,6 926
21 Fargotex Sp. z o.o. 49,3 77481
22 BARBÓRKA S.J. 49 2048
23 Salus Sp. z o.o. Centrum Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Psychicznych 40,5 135
24 UNICO Katarzyna, Adam Jasińscy S.J. 38,1 15331
25 Rubin Jolanta Dąbrowska 32,9 39385
26 Diler Andrzej i Ireneusz Kamińscy S.J. 31,9 4214
27 Center-Mebel Sp. z o.o. S.K. 28,3 24252
28 Spółdzielnia Socjalna Alexis W Łomży 26,7 921
29 Euro Rma Sp. z o.o. 26,5 920
30 Euro Polska Sieć Handlowa Sp. z o.o. 22,4 2288
31 JW Nowik S.J. 22,3 4248
32 P.H. Komax Sp. z o.o. S.K. 21,7 15288
33 Polmozbyt Sp. z o.o. PHU 20,8 2168
34 Edpol Food & Innovation Sp. z o.o. 20,3 53154
35 P.H. KONRAD Krzysztof Przeździecki 19,3 95330
36 Pianpol Styła S.J. 18,2 75538
37 Polska Grupa Farmaceutyczna Sp. z o.o. 17,6 21115
38 KARGO S.J. PHU 17,3 10457
39 Armapak Sp. z o.o. S.K. 17,1 17485
40 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Rolmasz sp. j. Hanna Rogowska Mirosław Rogowski 14,1 6198
41 ZPUH Tartak Łomża Sp. z o.o. 13,2 5611
42 COSMETICS RDT Sp. z o.o. 12,7 20067
43 Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 11,3 135145

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Arkadiusz Zarzecki, CC BY-SA 3.0, Link