1Mazowieckie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Pruszkowie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskały 43 firmy z siedzibą w Pruszkowie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Pruszkowie
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Pakform Group Sp. z o.o. S.K. 2809,9 29040
2 GTV Poland Sp. z o.o. S.K. 1954,3 243015
3 Vitrum – Krzysztof Maciejewski S.J. 1696,4 6967
4 Przemysłowo-Techniczna Spółdzielnia Pracy Techniprot 887,9 6199
5 Global FMCG K. Kądziela Cash And Carry S.K.A. 247,9 9885
6 Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Pruszkowie 246,7 4682
7 Strabag Bmti Sp. z o.o. 152,3 25350
8 MLP Pruszków IV Sp. z o.o. 124,1 120076
9 NS Capital Group Sp. z o.o. 122,4 1721
10 Strabag Property And Facility Services Sp. z o.o. 80,1 16718
11 Tantus Sp. z o.o. 63,4 8672
12 TMS Pro Sp. z o.o. 55,5 5232
13 Real Estate Support Sp. z o.o. 51,4 1162
14 Rolv Group Sp. z o.o. 51 11604
15 Fenu Malinowscy S.J. 48,9 12437
16 MLP Pruszków I Sp. z o.o. 48,8 364136
17 APS Automatyka Przemysłowa Serwis A. I E. Durańscy, Z. I M. Gmaj S.J. 47 36995
18 OMV Polska Sp. z o.o. 41,4 28841
19 Econculting Sp. z o.o. 40,5 6126
20 Fundament Service Jacek Tomicki Ryszard Gnyszka sp.j. 35,4 14944
21 Clematis Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. sp.k. 34,2 44311
22 ART. EXPO D.SIKORSKI, M.SIKORSKI S.J. 33,5 20173
23 Celowa Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. 29,9 3438
24 ABC European Air & sea Cargo Sp. z o.o. 28,5 23675
25 Testo Sp. z o.o. 28,5 13313
26 HERBAPOL Warszawa Sp. z o.o. 25,1 89267
27 Matpol Michał Goździcki, Rafał Romanowski Spółka Komandytowa 25,1 5256
28 PUHP DRAGON Sp. z o.o. 24,6 5808
29 AGED Sp. z o.o. 24,4 61493
30 Edelmann Poland Sp. z o.o. 23,3 83681
31 MLP Energy Sp. z o.o. 22,8 32845
32 NICE – POLSKA Sp. z o.o. 22,5 104236
33 Silta Sp. z o.o. 21,6 10773
34 Marker Sp. z o.o. 21,2 1620
35 CARLETTI POLSKA Sp. z o.o. 20,1 54423
36 CARGO Partner Spedycja Sp. z o.o. 18 65227
37 LUXRAD POLSKA Mazur I Wspólnicy S.J. 17,7 3639
38 MLP Poznań Sp. z o.o. 15,6 53798
39 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kruszywo A.Sękowski, J.Zawadzki sp.j. 14,3 9146
40 Grażyna Konecka Diag- Med 14 36939
41 FIB – J. Murawski S.J. 11,1 9383
42 Dedra – Exim Sp. z o.o. 11 84073
43 STRABAG Sp. z o.o. 10,1 2828335

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by I, Hiuppo, CC BY 2.5, Link