2Śląskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskały 43 firmy z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Dombud Mintex Sp. z o.o. 711,3 6832
2 Inpuls Sp. z o.o. 671,7 2366
3 Make Trader Corporation Sp. z o.o. 515,2 884
4 Biomet Sp. z o.o. 425 1789
5 MSP IT Sp. z o.o. 356,8 348
6 WOLF SYSTEM Sp. z o.o. 351,6 36883
7 Geran Sp. z o.o. 332,3 23867
8 Alert Sp. z o.o. 325,1 707
9 Lamm Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe 272,5 463
10 APERAM STAINLESS SERVICES & SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o. 183,8 202803
11 Cynkpol Sp. z o.o. 172,9 12023
12 Milimex S.A. 169,4 24326
13 Axamed S.J. 156,4 14949
14 FABUD Wytwórnia Konstrukcji Betonowych S.A. 89,3 61527
15 Przedsiębiorstwo Specjalistyczne TONAL Sp. z o.o. 85,8 3702
16 Adient Seating Poland Sp. z o.o. 78,1 625016
17 SKAAP Sp. z o.o. 69,9 3883
18 WIGROPOL Sp. z o.o. 67 11197
19 Gemini MS Sp. z o.o. S.K. 59,7 6275
20 Czechanowicz Ekologia I Zieleń Sp. z o.o. 58,6 5536
21 Chrisopher Creazioni Ltd Sp. z o.o. 50,3 2120
22 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe EL – Team Sp. z o.o. 50,1 5736
23 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkol-Med Sp. z o.o. 47 512
24 Delta Plus Polska Sp. z o.o. 29,5 47240
25 Fabud Spółdzielnia Mieszkaniowa 28,9 13296
26 PUMAR Sp. z o.o. 28,5 24409
27 Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. 28 207027
28 I-Cona Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 26,2 9383
29 Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych Familia Sp. z o.o. 26,1 4334
30 Atrium sp.j. M.T. Piechowicz 25,6 20856
31 KOTŁOMONTAŻ Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Montażowe 25,1 39896
32 Hubertus Design Sp. z o.o. 24,8 29674
33 CARBONEX Sp. z o.o. 23,5 7891
34 Domkat Sp. z o.o. 22,3 1120
35 Paccor Polska Sp. z o.o. 22 600261
36 Cosmo J. Brzyski, J. Stępień Sp. J. 19,9 26208
37 Przedsiębiorstwo OPA-LABOR Sp. z o.o. 17,5 15089
38 Nefrolux Lucjan Sobieraj,Wojciech Kamiński S.J. 15,7 142094
39 Labtest Sp. z o.o. Laboratorium Analiz Medycznych 14,5 896
40 REMONTEX R. ŚLIWA, K. ŚLIWA S.J. 13,4 63763
41 Wodociągi Siemianowickie Aquasprint Sp. z o.o. 12,4 41589
42 Zakład Administracji Budynków i Obiektów Budowlanych Trrol Sp. z o.o. 11,9 3483
43 MS Logistics Sp. z o.o. 11,1 2247

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Bart0012Praca własna, CC BY-SA 3.0, Link