Dolnośląskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Lubinie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 47 firm z siedzibą w Lubinie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Lubinie
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Spółdzielnia Mieszkaniowa INWESTOR 604 33263
2 Market ABC Bożena Piekarz, Władysław Piekarz sp. j. 376,6 29398
3 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Lubinie 231,7 2900
4 PD Work Service Sp. z o.o. 228,1 2209
5 AST Assembly Support Team Sp. z o.o. 186 6849
6 Cuprum-Med Sp. z o.o. 174,3 1869
7 Firma Barabaś Sp. z o.o. 158,9 2580
8 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie S.A. 151,9 35270
9 Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. 121,3 45559
10 AMD Sp. z o.o. 117,1 546
11 Heider Bauelemente. Okna i Drzwi Sp. z o.o. 116,2 907
12 Dachy Polska Sp. z o.o. 111 6890
13 Centrum Rachunkowo-Finansowo- Doradcze Sp. z o.o. 107,1 2804
14 Nasza Chata Spółdzielnia Mieszkaniowa 95,5 10179
15 Investicity Sp. z o.o. 94,8 6828
16 Ensalta Silesia Sp. z o.o. 93,5 486
17 Auto Salon ŚWITOŃ – PACZKOWSKI S.J. 72,2 55725
18 Ekopartner Recykling Sp. z o.o. 71,4 42685
19 Dobrygowski Sp. z o.o. 59,2 51390
20 Colucci – Polska Sp. z o.o. 57,4 436
21 Nitro-System Sp. z o.o. 57,2 4723
22 RSBM Sp. z o.o. 56,9 1337
23 Orin Sp. z o.o. 53,6 1363
24 Opieka Inter Job Sp. z o.o. S.K. 41,4 9529
25 ZUW Urbex Sp. z o.o. 39,2 63595
26 ALTER Sp. z o.o. 38 401
27 NIRO Sp. z o.o. 36,7 14572
28 Dex – Pol S.J. 35,9 14616
29 W AND A POLAND Sp. z o.o. 32,2 3272
30 Deko-Bau Sp. z o.o. 29,2 4914
31 Inter Job Sp. z o.o. 27,5 801
32 WAGAT Sp. z o.o. 25,7 12657
33 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Górniczych P.R.I.G. S.J. Adam Wójcik 24,9 29132
34 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. 24,9 8421
35 Salon Meblowy Segmar Martyna i Ryszard Segiet S.J. 20,7 6083
36 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EDEN Marek Baraniecki 20 32277
37 Górny – Poczynek Sp. z o.o. 16,5 12048
38 Sigma Service Sp. z o.o. S.K. 15,7 37066
39 SF – FILTER Sp. z o.o. 14,4 78236
40 URBEX Sp. z o.o. 14,4 68956
41 Ars Polska Popek i Wspólnicy sp.j. 14,4 13078
42 ASIM – BUD SPÓŁKA Z O.O. 14,3 11307
43 Lubmed Sp. z o.o. 14 17960
44 KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy S. J. 11,1 109042
45 Lubinex Sp. z o.o. 10,9 11394
46 PRZYLESIE Spółdzielnia Mieszkaniowa 10,6 61578
47 Apteka Leśna G. Dudziak K. Seredyszyn S.J. 10,2 8379

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by s_mile / fotopolska.eu, CC BY-SA 3.0, Link