3Podkarpackie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Mielcu

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 47 firm z siedzibą w Mielcu, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Mielcu
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 KM Sp. z o.o. 54356,4 2596470
2 GEYER & HOSAJA Sp. z o.o. Zakłady Gumowe w Mielcu 327,4 26408
3 Polsko Koreańskie PPH JOONGPOL Sp. z o.o. 270,9 35814
4 Starco Polska Sp. z o.o. 263,8 15881
5 PB 8 Sp. z o.o. 252,1 1668
6 Magellan Aerospace (Polska) Sp. z o.o. 209,4 68717
7 R&G Plus Sp. z o.o. 193,4 29241
8 Interphone Service Sp. z o.o. 193,1 308415
9 Yasa Motors Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna 168,1 21356
10 SDS Sp. z o.o. PHUP 134,7 4427
11 BUD-PIS Sp. z o.o. S.K. 114,2 17736
12 Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Mielcu 113,3 3243
13 BURY Sp. z o.o. 113,1 623650
14 Argali Property Sp. z o.o. 109,7 350116
15 CP Trade Mielec Sp. z o.o. 95,5 3996
16 Firma Mielec Firma Budowlana Sp. z o.o. 90,9 16340
17 Zakład Produkcji Maszyn i Urządzeń RSM Sp. z o.o. 85 22649
18 M.L. Construction Sp. z o.o. 75,7 8041
19 Argali Investment Sp. z o.o. 69,8 12158
20 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu 66,8 13318
21 MKT Serwis S.J. PUH 64,7 18720
22 Melex Sp. z o.o. 55,5 40754
23 Agro-Bis Barszcz Sp. J. 53 16385
24 Reg Benz Sp. z o.o. sp.k. 50,9 22467
25 Reg Benz – MKS Sp. z o.o. 48,9 2988
26 Malta Assets Sp. z o.o. 47,7 132488
27 Kars Sp. z o.o. 45,6 5651
28 Spółka Przewozowa TRANS Krupa S.J. 44,5 21975
29 Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. 44 139749
30 MTLD Sp. z o.o. S.K. 41 7895
31 Froneri Polska Sp. z o.o. 34,4 216785
32 Targum Mielec Sp. z o.o. sp.k. 33,7 33269
33 Ciesielscy sp. j. 30,2 24982
34 Ewir Sp. z o.o. 30 3805
35 KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o. 29,2 1465835
36 PPUH Regamet Krzysztof Boroń, Wacław Tryba S.J. 28,7 86179
37 Blek – Meble Sp. z o.o. 28 399885
38 Autopart Jacek Bąk Sp. z o.o. PPUH 27,2 63104
39 Formaplan Komponenty Sp. z o.o. 26,1 85322
40 ZETES Sp. z o.o. 23,3 1158
41 Firma TARAPATA Sp. z o.o. 20,6 120362
42 AUTOPART S.A. 17,8 69238
43 Comp Soft Sp. z o.o. 15 3892
44 Drewdud Fhu Stanisław Duda I Wspólnicy sp.j. 14,6 5397
45 Energia Euro Park Sp. z o.o. 14,3 52838
46 Firma Handlowo-Usługowa Bdm Rybczak S.J. 12,9 7824
47 Stacja Paliw Leśna Polana Świąder Sp.J. 11,5 1245

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Afterworks – Kościół Ducha Św Mielec.jpg, CC BY 3.0, Link