1Mazowieckie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Siedlcach

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 45 firm z siedzibą w Siedlcach, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Siedlcach
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Przedsiębiorstwo Prywatne Zbigniew Sobolewski 1600,8 22115
2 ODMET S.A. 434,8 51577
3 Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 378,3 30693
4 Hallmaker Konstpol Sp. z o.o. 374,6 7868
5 Roleks Sp. z o.o. 189,5 11698
6 AUTO PODLASIE Sp. z o.o. 167,8 19203
7 Pol – Pasz Sp. z o.o. 122 29466
8 Q4 Group Sp. z o.o. 121,3 752
9 Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. 92,7 242782
10 Profisped Andatrans Sp. z o.o. S.K. 74,4 6108
11 REAL S.A. 68,8 244768
12 Spedycja Międzynarodowa Frigodor Sp. z o.o. 68,8 7926
13 PROBUD S.A. Siedlecka Centrala Materiałów Budowlanych 64,5 1449
14 EMGO Franciszek Solka Radosław Kopryjaniuk S.J. 61,7 15681
15 NMR Sp. z o.o. 61,7 6195
16 Przedsiębiorstwo Handlowe Cobra Grzegorz Janczuk sp.j. 61,5 1219
17 Szynex Hurtownia Mięsa I Wędlin Sp. z o.o. 60,9 1498
18 As-Med Sp. z o.o. 60,5 2641
19 MKL Bau Sp. z o.o. 55,6 40037
20 Olgros Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 55,5 3678
21 Stadler Polska Sp. z o.o. 52,6 666839
22 KORONTO Sp. z o.o. 49,8 1326
23 Innar Królak sp.j. 45 2769
24 Bojpol Sp. z o.o. 39,8 3029
25 Renpol Sp. z o.o. 37,6 1365
26 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach 37,3 39692
27 OŚRODEK MEDYCYNY PRACY Sp. z o.o. 35,7 1757
28 Carsed Sp. z o.o. S.K. 32,3 186704
29 CEMHURT Sp. z o.o. 30,4 8298
30 ARCHE S.A. 28,5 49815
31 Vivenge Produkcja 1 Sp. z o.o. 24,8 20496
32 Vivenge Sp. z o.o. 24,4 15915
33 ALTRAD-MOSTOSTAL Sp. z o.o. 22,9 469694
34 Crown Polska Sp. z o.o. 21,6 589
35 ARTOM Domański I Hrycaj S.J. 21,1 7915
36 PUK Serwis Sp. z o.o. 21 22320
37 Apis Sp. z o.o. Grupa SBS 19,7 23798
38 Auto Centrum Dębowscy Sp.J. 19,5 63993
39 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Siedlcach 18,3 4694
40 Carfi Polska Sp. z o.o. 18 83534
41 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Volant S.C. 17,6 21050
42 DELTA SPORT WRONA Sp.J. 16,8 17456
43 PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn 16 139204
44 Przedsiębiorstwo Konfekcyjne Atut J. H. J. Gałek S.J. 15,2 23546
45 Jastrzębski S.A. 10,7 3409

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Kama95Praca własna, CC BY-SA 4.0, Link