Kujawsko-Pomorskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą we Włocławku

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 47 firm z siedzibą we Włocławku, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą we Włocławku
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Natura Select Sp. z o.o. 449,7 4356
2 Majster-Atlas Kujawy P. Świec S.J. 284,1 15214
3 Kujawska Spółdzielnia Mleczarska 263,8 10796
4 EMIR Sp. z o.o. P W Z P Ch 199,8 3308
5 Hotele Grupy Budizol S.A. 184 31349
6 Grządziel Investment sp. z o.o. 182,7 21873
7 EKO-PACKERS Sp. z o.o. 178,9 1111
8 OPAKOFARB Zakład Produkcji Opakowań Sp. z o.o. 96,8 47226
9 Specjalistyczny Szpital Rehabilitacyjny Barska Sp. z o.o. 94,4 1198
10 Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A. 86,6 86948
11 WĄTARSKI Sp. z o.o. 85,8 24005
12 Agrotex Sp. z o.o. 82,5 1584
13 DETAL – MET Sp. z o.o. 79,7 25357
14 Auto – Serwis Pasikowski Sp. z o.o. 78,5 11521
15 EFMETAL Sp. z o.o. 75,1 16319
16 Zakład Techniczno-Budowlany Polkam Sp. z o.o. S.K. 71,4 3556
17 ANWIL S.A. 70,3 5891119
18 Garbarnia MASTER Sp. z o.o. 68 15631
19 Wika Polska Sp. z o.o. Sgf S.K. 64,2 216584
20 KAR-POL KAROL GÓRCZYŃSKI 60,2 62269
21 Transteam S.J. 56,1 11999
22 DRM Polska Sp. z o.o. 53,5 8863
23 Wiatrol Sp. z o.o. 53,1 394
24 Girder Sp. z o.o. 50,6 11637
25 D&R Dispersions&Resins Sp. z o.o. 47,2 41454
26 APEX-ELZAR Sp. z o.o. 44,4 13670
27 Arttech Instalacje Sp. z o.o. 42,3 2772
28 Hołowińscy-Scanserwis Sp. z o.o. 41,9 45860
29 Market – Jeans S.J. PH 39,7 7565
30 Biuro Ochrony Osób I Mienia Argus Sp. z o.o. 35,3 3977
31 IZOPROJEKT Sp. z o.o. 33 5120
32 Przedsiębiorstwo Budomex Sp. z o.o. 31,8 28070
33 PPUH Formica Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 28,9 14272
34 Salamander Window & Door Systems S.A. 27,2 174459
35 Arkon Sp. z o.o. 27 2351
36 Zakłady Garbarskie Włodarczyk S.J. 26,6 9439
37 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 25,3 58429
38 TRANSCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 24,6 115637
39 Saferoad Grawil Sp. z o.o. 24,3 38855
40 POLMARK Sp. z o.o. 23 228
41 Lewiatan Holding S.A. 22,5 23621
42 Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. 19,9 461501
43 Spółdzielnia Mieszkaniowa ZAZAMCZE 17,1 70482
44 EKO – DRÓG Sp. z o.o. Zakład Usługowo – Produkcyjny 16,1 9001
45 Open Partner Matusiak i Wspólnicy sp. j. 13,3 27140
46 MAJSTER BUDOWLANE ABC Sp. z o.o. 13,3 354
47 Brass-Bis Sp. z o.o. 12,3 9690

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by DAWIXFilmPraca własna, CC BY-SA 4.0, Link