2Śląskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Mikołowie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 48 firm z siedzibą w Mikołowie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Mikołowie
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Elektrotechnika Gb Sp. z o.o. 2262,7 2629
2 S.A.C.Gwarant Sp. z o.o. 2188,7 5750
3 Sunline Polska Sp. z o.o. 1937,7 1451
4 ABR Sp. z o.o. 1137,4 9511
5 BENEFIS Sp. z o.o. 1058,1 34510
6 Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 642,9 104363
7 MW Kancelaria Sp. z o.o. 410,3 797
8 POLSLING Sp. z o.o. 325,3 1082
9 Speed Serwis Sp. z o.o. S.K. 323,5 13341
10 JKM Sp. z o.o. 244,6 6884
11 Mikołowskie Przedsiębiorstwo Robót Górniczych i Budowlanych Górbud Sp. z o.o. 190,1 18623
12 Ulga S.A. 181,8 2427
13 SOLAR PARK NEW ENERGY Sp. z o.o. 151,7 1613
14 Technometal Sp. z o.o. 145,7 422
15 Orno-Logistic Sp. z o.o. 135,4 21656
16 Owiterm Sp. z o.o. 98,1 4250
17 Europack-Trade Sp. z o.o. 97,7 2848
18 Norma Stal AG Sp. z o.o. 95,2 7053
19 MAX Logistic Sp. z o.o. Sp.K. 91 11580
20 Prado Transport i Spedycja Sp. z o.o. S.K. 90,9 6342
21 Weltor Sp. z o.o. 86 6302
22 Helikon Sp. z o.o. 68,5 6559
23 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Przełom 67,7 133506
24 LDT S.A. 60,9 2856
25 AJ Tools Sp. z o.o. 56,9 3666
26 Konkret Polska Sp. z o.o. 51,7 1795
27 Mucha sp. j. 51,4 75617
28 Drewnex Sp. z o.o. S.K. 48,5 9494
29 Linstar Sp. z o.o. S.K. 48,3 5015
30 P B M Eko – Montex Sp. z o.o. 41,9 31607
31 Drukarnia Tolek Sp. z o.o. 39,6 1331
32 Wega-Mikołów Sp. z o.o. S.K. 36,5 62730
33 Sikora -.AC.- Sp. z o.o. 36 48434
34 Simplex sp. z o.o. 35 9985
35 Carbotherm Świerczek i Parysiewicz S.J. 33,2 1029
36 Lanmar Sp. z o.o. 30,5 620
37 OLAX Sp. z o.o. 27,2 646
38 Firma Handlowa ROLNIK S.J. 21,5 156470
39 Jelux Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 21,5 124741
40 Iks 2 Mucha sp.j. 17,5 53468
41 Komet-Kom Sp. z o.o. 16,8 6455
42 MAX Logistic Sp. z o.o. 16,6 837
43 Euromaxtrade Sp. z o.o. 16,1 1475
44 KOOPERACJA POLKO Sp. z o.o. 16 4153
45 ELMIKO Sp. z o.o. 13,4 13196
46 Buster Jerzy Chorzelski, Marek Chorzelski S.J. 11,6 11677
47 Wiper Sp. z o.o. 10,7 7531
48 Ośrodek Rehabilitacyjno – Leczniczy Sp. z o.o. 10,3 4519

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by ZontunexPraca własna, CC BY-SA 3.0, Link