2Śląskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Zabrzu

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 38 firm z siedzibą w Zabrzu, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Zabrzu
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Sirocco Polska Sp. z o.o. 3921,7 11562
2 Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe S.A. 679,9 46239
3 TOMHAL Sp. z o.o. 493,6 1436
4 NMC Polska Sp. z o.o. 427,7 76783
5 Centrum Projektowo-Wdrożeniowe Detrans Sp. z o.o. S.K. 410,3 7200
6 Kwadrat Sp. z o.o. 403,3 92814
7 KŁOS Sp. z o.o. S.K. 336,1 90454
8 Tabapol Tarnówka S.J. 276,7 167687
9 WC Serwis Sp. z o.o. sp.k. 243,7 130592
10 Buwamat Pracownia Projektowa Sp. z o.o. 222,3 1352
11 IGON Sp. z o.o. 167 4758
12 Developer i Recykling Sp. z o.o. 149 3197
13 Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 130,9 35634
14 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IPB Sp. z o.o. 107,6 25873
15 Dąbrowscy Sp. z o.o. 84,9 35156
16 Lifton Polska Sp. J. Marek Misiak, Mariusz Kuberski 84 16264
17 AMB Sp. z o.o. 75,4 3381
18 Technalux Sp. z o.o. 73,8 1546
19 Beprinż Strefa Sp. z o.o. 72,3 2591
20 Grupa Kok Sp. z o.o. 65,4 13188
21 Inter – Car II Sp. z o.o. 62,4 45763
22 Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o. 62,3 26737
23 Technika Chłodzenia Sp. z o.o. 59 57924
24 Przedsiębiorstwo Handlowe Indrax, K. Wszołek, K. Lasoń, sp.j. 57,6 11442
25 Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego Megator B.nowicka-Żurawska, R.żurawski Sp.J. 45,4 6358
26 Plas.co.tech Poland Sp. z o.o. 42,6 25822
27 Kancelaria Ubezpieczeniowa A.Śliwa Spółka Komandytowa 38,3 7065
28 Azmar M. Frys, M. Rajca sp.j. 35,6 9120
29 Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 35,1 46827
30 ITAM Instytut Techniki i Aparatury Medycznej 33,1 5324
31 Metalsolution Sp. z o.o. 28 10232
32 Setmil Sp. z o.o. 23,5 9836
33 PPHU Elektrometal Krawczyk, Wilk, Zwolińscy S.J. 21,1 75951
34 Marani Sp. z o.o. 19,4 27383
35 Farmpartner Sp. z o.o. S.K. 17,6 20929
36 Shadok Av Sp. z o.o. sp.k. 15,5 30448
37 Poradnia Kardiologiczna – Willa Sp. z o.o. 14,3 651
38 Bozzetto Polska Sp. z o.o. 11,6 77731

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Nemo5576Praca własna, CC BY-SA 3.0, Link