Małopolskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Niepołomicach

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 27 firm z siedzibą w Niepołomicach, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Niepołomicach
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Fsm Poland Sp. z o.o. 559,6 9736
2 FCA Sp. z o.o. 252,9 69657
3 Polynt Composites Poland Sp. z o.o. 185,6 78258
4 MTS Dom Sp. z o.o. 133 503
5 SOPEM Sp. z o.o. 110,4 695355
6 Polonus Sp. z o.o. 101,8 1719
7 TOP WOOD ECO PRODUCTS Sp. z o.o. 91,6 6102
8 Ester-Med Sp. z o.o. 64,1 165
9 Denison D. Biernat, M. Biernat S.J. 56,6 37145
10 Marseplast Sp. z o.o. 54,8 28696
11 Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o. 46,2 380949
12 Cebo Sp. z o.o. S.K. 45,7 7072
13 Tesar Polska Sp. z o.o. 39,9 101300
14 Niepołomicke Centrum Medyczne Sp. z o.o. 36,3 2388
15 Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o. 34 951867
16 MAN TRUCKS Sp. z o.o. 30,5 1340669
17 SCANDIA COSMETICS S.A. Zakład Pracy Chronionej 27,5 7048
18 Woodward Poland Sp. z o.o. 25,7 461008
19 JUKA Sp. z o.o. S.K. 25 84620
20 Vanking Celkar Group Sp. z o.o. 24,4 28732
21 Dematec Polska Sp. z o.o. 24,1 58570
22 Convoy Logistics Platform Sp. z o.o. 21,5 18679
23 Royal Canin Polska Sp. z o.o. 20,5 444858
24 PHARMA – C – FOOD Sp. z o.o. 14,8 87020
25 Jsf Silikon S. Flak sp.j. 14,3 47927
26 Pratt & Whitney Tubes Sp. z o.o. 12,6 68044
27 Firma Margo S.J. 11 8563

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Tomasz2706Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, Link