Wielkopolskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Tarnowie Podgórnym

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 28 firm z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Musiałowicz Kuczyński S.J. 584 11915
2 TP – KOM Sp. z o.o. Tarnowska Gospodarka Komunalna 564,7 54585
3 Tele Haus Polska Sp. z o.o. 522,7 31038
4 Kuchnia Polki Sp. z o.o. 384,1 8017
5 JAKON Sp. z o.o. 337 130997
6 Jakon Jan Konieczny Wojciech Jakubowski Sp. J. 249,8 74831
7 Tytan Sp. z o.o. 233,9 3099
8 Tarmet S.J. 196,7 58275
9 Dek-Pol Sp. z o.o. 156,6 10985
10 GT Projekt Sp. z o.o. & Spółka Komandytowa 80,2 16104
11 Lab – Vet Sp. z o.o. 78,2 7159
12 GIZEH DISPOFORM Sp. z o.o. 74,7 47677
13 Eko Higiena Sp. z o.o. 65,5 2917
14 G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 65 434557
15 Saueressig Polska Sp. z o.o. 58,8 267575
16 Kimball Electronics Poland Sp. z o.o. 53,8 726813
17 Fabryka Mebli BALMA S.A. 40,2 35020
18 ALTER S.A. 32,1 10147
19 Gizeh Technologies Sp. z o.o. 29,3 9934
20 Vector Sp. z o.o. 27,9 4500
21 MW Gastro Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 27,5 26387
22 Lanfam Sp. z o.o. S.K. 21 53908
23 STRIMA Sp. z o.o. 19,8 34032
24 Magna Automotive Poland Sp. z o.o. 18,7 1261394
25 POZKRONE S.A. 18,3 48926
26 BIG DUTCHMAN POLSKA Sp. z o.o. 15,7 29604
27 NOTI Sp. z o.o. 14,6 18963
28 The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o. Skrót Firmy: Tlbs-W Sp. z o.o. 11 141265

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.