Małopolskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Nowym Sączu

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskały 63 firmy z siedzibą w Nowym Sączu, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Nowym Sączu
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Gortex Adam Górski sp.j. 835,9 28196
2 Inventum Sp. z o.o. 704,4 561
3 Schroniska i Hotele PTTK Karpaty Sp. z o.o. 214,1 53891
4 Hogmax Sp. z o.o. 197,5 3771
5 Metalbud S.J. Artykuły Budowlane i Hutnicze 139,6 969
6 MTS Galicja-II Ścianek S.J. Przedsiębiorstwo Handlowe 120,2 9845
7 GRIMBUD Sp. z o.o. Zakład Budowlano Montażowy 113,3 86991
8 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 113,1 20307
9 Budeko Sp. z o.o. 104,8 1368
10 POLSSAJ Sukiennik i Wspólnicy S.J. 101 4971
11 Gosdrob Family Sp. z o.o. S.K. 98 12045
12 SIGNA Sp. z o.o. 95,2 3674
13 Dkr Logistics Sp. z o.o. 75,8 5889
14 CAREX Nr 1 Sp. z o.o. 71,4 4131
15 Spółdzielnia Mieszkaniowa BESKID 70,9 16333
16 Lamintex Sp. z o.o. 65,9 61769
17 PPHU Kajman Jan Karpiel Sp. J. 62,6 3037
18 Biuro Rachunkowe DEKRET Sp. z o.o. 55,5 101
19 Usługi Wydzielone Intrakom Sp. z o.o. 54,1 2776
20 Alwis & Secura Sp. z o.o. 53,3 5860
21 Kronmat Sp. z o.o. 52,5 22344
22 PPHU ZZ S.J. Zbigniew Czoch Zdzisław Bałuszyński 49,1 10365
23 F. H. ALU MET CEMPA DARIUSZ 45,5 33168
24 OLMA S.J. Międzynarodowy Transport Drogowy i Spedycja 44,3 58476
25 Ekofrost Sp. z o.o. 41,7 5578
26 TATRAN GROUP Sp. z o.o. 41,1 759
27 Autocolor Sp. z o.o. 39,9 4624
28 ZET TRANSPORT Sp. z o.o. 38,9 81826
29 Hejan Sp. z o.o. S.K. 37,8 4768
30 Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. 35,3 149728
31 Danstan Sp. z o.o. 35 399
32 STS – BERG Sp. z o.o. 30,1 14577
33 PH – U Goldfood Sp. z o.o. S.K. 30,1 2917
34 PH Podhale Sp. z o.o. 29,1 1471
35 Wikar K. Żytkowicz, W. Żytkowicz S.J. 28,7 48582
36 DAKO Fabryka Okien Sp. z o.o. 28,7 77127
37 Smart Sp. z o.o. 28,3 3790
38 Kantor Wymiany Walut SZACH Zbigniew Szarek, Andrzej Chronowski S.J. 23,7 3191
39 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Merx Migacz, Poręba S.J. 21,9 9388
40 POSESJA Sp. z o.o. 20,9 481
41 Przedsiębiorstwo Handlowe AMPER M. Ross, J. Basiński, M. Jabłoński S.J. 20,5 9288
42 Honer Górka Leszek, Górka Sławomir Sp.J. 20,1 14242
43 Ibcs Poland Sp. z o.o. 19,3 24497
44 Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp. z o.o. 18,7 1367
45 Handlowa Spółdzielnia Gorzków 17,9 4971
46 PROSPONA Sp. z o.o. 17,7 30548
47 F.H.U. ORION Kolej Krzysztof Warchoł 17,6 16044
48 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 17,4 33722
49 Konspol Holding Sp. z o.o. 17,2 241865
50 AXORA Sp. z o.o. 16,5 2157
51 P P H U CENTRUM Sp. z o.o. 16 193844
52 Kompostech Sp. z o.o. 15,9 11984
53 JH Constructions Sp. z o.o. 15,6 2413
54 Energy-Eco Ck Sp. z o.o. 13,8 1431
55 Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 13,6 23618
56 STUCCO – Handel Magdalena Gaborek i Witold Gaborek sp.j. 13,2 3658
57 Przeds. Wielobranżowe Ekopol S.J. 13 22667
58 Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o.o. 12,6 4897
59 Truck Partner Sp. z o.o. 11,8 3861
60 SAMAR Sp. z o.o. 11,8 3069
61 J. Pajor & Beba Major sp. j. 11,4 4736
62 IPRA POLSKA Sp. z o.o. 11,1 8400
63 PRO – LOG Sp. z o.o. 10,4 5857

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Adam Dziura AdziuraPraca własna, CC BY 2.0, Link