Wielkopolskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Pile

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskały 44 firmy z siedzibą w Pile, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Pile
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 Hurtownia Prima Sp. z o.o. 1573,1 3044
2 Biuro Biegłych Rewidentów PSW Sp. z o.o. 599,6 253
3 Deer Sp. z o.o. S.K. 473,6 4192
4 DPS Gabionen Sp. z o.o. 284,4 3816
5 GAMATRONIC ZBIGNIEW DEC, WŁADYSŁAW CZARNECKI SPÓŁKA JAWNA 223,2 1960
6 Biuro Obsługi Architektonicznej Archi- Graf Sp. z o.o. 218 884
7 Medkol Sp. z o.o. 102,3 539
8 Pabich Sp. z o.o. 92,3 7334
9 Ośrodek Edukacji Zawodowej U Stodolnych Sp. z o.o. 81,4 820
10 Zarządzanie Nieruchomościami Wspólny Dom Sp. z o.o. 74,6 549
11 ZETPEZET Sp. z o.o. Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego 71,5 50087
12 Wood Empire Sp. z o.o. 69,5 176
13 All Fred Logistics Sp. z o.o. 65,9 2595
14 Termetal Piotr Glaner Spółka Komandytowa 62,2 252215
15 KMC Amdinistrator Nieruchomości i Inwestycje Sp. z o.o. 60,2 7150
16 Grizzly-Polska Sp. z o.o. 53,3 4638
17 Hans AA Polska Sp. z o.o. 53 33851
18 PRP Falmierowo Sp. z o.o. 51,3 720
19 Euro Finance Sp. z o.o. 50,5 30111
20 Partner Pożyczki Sp. z o.o. 50,2 982
21 Polisa Expert Sp. z o.o. 45,1 2145
22 Contende Sp. z o.o. 44,9 168
23 Hansa Sp. z o.o. 41,8 533
24 Termopil – Bud Sp. z o.o. 39,2 19044
25 Miralex – Mar Sp. z o.o. 38,8 563
26 Spółdzielnia Mieszkaniowa Gwda w Pile 37 4007
27 L-Systems Sp. z o.o. S.K. 36,5 5066
28 KARPOL Sp. z o.o. 35,5 67736
29 Świat Drzwi i Okien Dariusz Wrzeszcz sp.j. 32,4 12627
30 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Im. Stanisława Staszica w Pile 31,9 31244
31 Rader S.J. 30,7 47412
32 Ekolog Sp. z o.o. 25,1 24983
33 Ka-Design Agencja Interaktywna Sp. z o.o. 24,1 648
34 Tarpil Sp. z o.o. 22,8 3329
35 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Zrzeszeni w Pile 20,4 12430
36 Foodpol-Service Sp. z o.o. S.K. 19,9 4693
37 Auto Kamag Sp. z o.o. 19,5 3075
38 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 14,3 59032
39 Przedsiębiorstwo Handlowe WPHW Sp. z o. o. w Pile 12,4 9699
40 MPT Mago Zbigniew Mazurkiewicz, Maciej Ozgowicz Sp. J. 12,2 5491
41 SAF HOLLAND POLSKA Sp. z o.o. 11,8 107794
42 Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. 11,4 89379
43 UNIMAX Sp. z o.o. Zakład Produkcji Drzewnej 10,9 419
44 Best Sp. z o.o. 10,9 1113

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.