Wielkopolskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Suchym Lasie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskały 43 firmy z siedzibą w Suchym Lasie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Suchym Lasie
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 HPP Sp. z o.o. S.K.A. 20734,1 23096
2 AWW Development Sp. z o.o. S.K. 19060,5 5001
3 Grupa Bajmax Sp. z o.o. S.K. 11845 2228
4 BTI Gumkowski Sp. z o.o. S.K. 355,6 9036
5 R2 Trade Sp. z o.o. 305,1 5497
6 FLAMCO Sp. z o.o. 187 13312
7 ANB Sp. z o.o. 171,8 3153
8 Apos Odlewy Ciśnieniowe Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 164,8 4517
9 Zoom Design Sp. z o.o. sp.k. 112,1 7362
10 Ventura Sp. z o.o. 88,2 598
11 Support Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. 82,9 1045
12 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Viva Marek Ławicki, Małgorzata Ławicka Grolier sp. j. 76,5 25798
13 Tel – Ster Sp. z o.o. 69,5 10378
14 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Supdroż Sp. z o.o. 66,9 1739
15 Dogmat Systemy S.A. 64,6 6064
16 METPOL Sp. z o.o. 62,5 42120
17 Auto Watin sp. j., Waldemar Zalaszewski, Adam Zalaszewski i Wojciech Zalaszewski 62,4 23570
18 APART Sp. z o.o. 57,2 1395583
19 SCM GROUP Polska Sp. z o.o. 47,7 24123
20 Inter – Car Sp. z o.o. 46,1 34985
21 Promonotes Sp. z o.o. 44,8 77029
22 Budownictwo Moniuszko Sp. z o.o. 43,8 299
23 Euro-Solution Sp. z o.o. 41,2 2856
24 Nowa Plus Sp. z o.o. 37,5 1339
25 HAPPICH POLSKA Sp. z o.o. 37,3 14339
26 Machura Bros Corporation S. J. 36,3 35793
27 Dat-Schaub Polska Sp. z o.o. 35,3 109617
28 Cukiernia Jagódka Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 31,5 9850
29 MOL Sp. z o.o. 30,2 9921
30 Euroklimat Sp. z o.o. S.K. 29,3 107528
31 E-R2 Sp. z o.o. S.K.A. 25,1 83781
32 Titus Polska Sp. z o.o. 23,6 20962
33 SNP Poland Sp. z o.o. 22,6 51749
34 R2 Center Sp. z o.o. 20,4 482732
35 Venair Sp. z o.o. 20,3 5526
36 ABC KUCHNI Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 18,3 15086
37 PAW Sp. z o.o. 18,3 41031
38 Bcd Polymers Sp. z o.o. 17,8 26201
39 Centrum Techniki Macro Sp. z o.o. 16,3 22162
40 APILA Sp. z o.o. 15,3 2906
41 Matrix Media Sp. z o.o. 15,2 60479
42 Karo S.J. 12,3 2927
43 Ofix Lewandowski sp. j. 11,8 18208

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by MOs810Praca własna, CC BY-SA 4.0, Link