Zachodniopomorskie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Stargardzie

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 40 firm z siedzibą w Stargardzie, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Stargardzie
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 BUDO-HURT Sp. z o.o. 363,9 4331
2 APEX – ROBOZIEM Sp. z o.o. 338,5 30207
3 Grizzly International Sp. z o.o. 274,8 56715
4 Agencja Usługowo-Handlowa Best Sp. z o.o. 243,4 1676
5 Specma Sp. z o.o. 231,8 62825
6 TRANS – MASZ S.A. Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych 221,3 5319
7 Enterprise Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna 163,5 30361
8 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 146 54249
9 PUP In-Stal Sp. z o.o. 140,8 1016
10 Przedsiębiorstwo Budowlano-Transpor To We Arbet Sp. z o.o. 139,3 2181
11 SANIT Sp. z o.o. 129,7 4975
12 Sowa Sp. z o.o. PPH 112,2 541
13 Centrum Budowlane Kluczewo Sp. z o.o. 102,7 2290
14 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Dajana Sp. z o.o. 97,1 1024
15 Transport Międzynarodowy Viabaltic Sp. z o.o. Sp.K. 93,5 6953
16 Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. 78,4 17742
17 Inwis Sp. z o.o. 75,5 1229
18 Mugla Sp. z o.o. 67 3157
19 MET – STAL Sp. z o.o. 61,9 1028
20 KLIPPAN SAFETY Polska Sp. z o.o. 60,5 42324
21 ST Investments Sp. z o.o. sp.k. 58,3 17184
22 Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadzieja w Stargardzie Szczecińskim 53,3 6371
23 OTTENSTEN POLSKA Sp. z o.o. 48,7 14182
24 Spaas Candles Poland Sp. z o.o. 45,9 82792
25 A Clean Partnership Polska Sp. z o.o. 42,5 529
26 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 40 47282
27 Rolpart Polska Sp. z o.o. 33,3 1311
28 Ferber Sp. z o.o. 29,8 2421
29 Zakłady Przemysłu Gumowego Stargum Stankiewicz Jan 29,4 86384
30 BRANDDEX Sp. z o.o. 28,1 44912
31 REM – BUD Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Remontowo – Usługowe 23,5 395
32 ZAN Sp. z o.o. Zarząd i Administracja Nieruchomościami 21 531
33 Zakład Metalowy S.j. 19,2 16463
34 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Arpis S.A. 19,2 1656
35 Bridgestone Stargard Sp. z o.o. 16,8 856234
36 JTS Sp. z o.o. 15,7 848
37 Zakład Ogólnobudowlany MEGA Marian Radliński Eugeniusz Kaczyński S.J. 15,4 10888
38 P.H.U. FERT-DACH S. A. R. B. Lewandowscy S.J. 15,1 4598
39 Medis Andrzej Rybkiewicz Sp. z o.o. 14,3 2423
40 PH METALIK Sp. z o.o. 10,7 7072

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.